Виробництво в економіці

Людське суспільство не може існувати без виробничого господарства. Люди повинні будувати житло, виготовляти одяг, добувати їжу.

Виробництво – це процес виготовлення різних видів економічного продукту; випуск товарів, надання послуг (під послугами розуміється задоволення певних людських потреб: обслуговування в сферах освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, туризму, дозвілля і т. п .; соціально-побутові, консультативні послуги, послуги транспорту, зв’язку, засобів масової інформації та т. д.). Процес матеріального виробництва полягає в перетворенні з використанням праці вихідних ресурсів – сировини, матеріалів, енергії, напівфабрикатів – в кінцевий продукт. У ході цього процесу створюються матеріальні цінності, потрібні людям.

Для початку виробництва потрібні:

 1. • той, хто виробляє;
 2. • те, з чого виробляють;
 3. • те, за допомогою чого виробляють;
 4. • знання про те, як виробляти.

У сукупності це і складає те, що зазвичай називають продуктивними силами.

Виробництво характеризують:

 1. • праця – доцільна діяльність людей, спрямована на виробництво товарів, матеріальних благ і послуг;
 2. • засоби праці – те, чим людина впливає на об’єкти природи (знаряддя праці, машини, верстати, оргтехніка, фінанси);
 3. • предмети праці – те, на що людина впливає в процесі виробничої діяльності (сировина, матеріали, земля).

  Засоби і предмети праці об’єднуються загальним поняттям засоби виробництва. У процесі виробництва люди вступають у виробничі відносини, а також здійснюється взаємодія робочої сили і засобів виробництва. Результатом матеріального виробництва є створення економічних благ (товарів, послуг), які задовольняють різні економічні інтереси і потреби. Але для того щоб виробляти що-небудь, людина повинна знати, чи є для цього необхідні виробничі ресурси, т. Е. Те, за допомогою чого товари та послуги можуть бути зроблені.

Виробництво вимагає відповідей на такі питання:

 1. • Що робити (які товари і послуги) і в яких обсягах?
 2. • Які ресурси і скільки необхідно витратити?
 3. • Як виробляти?
 4. • Яке організувати виробництво (масове, серійне, індивідуальне або за спецзамовленням)?
 5. • Для кого виробляти (хто буде споживати, коли, на яких територіях)?
 6. • Скільки виробляти зараз, а скільки в майбутньому?

Виробництво – це трудова діяльність, в ході якої людина за допомогою відповідних засобів виробництва здійснює перетворення природи. Для суспільства важливо, щоб праця була плідною, ефективною, створював в одиницю часу якомога більше якісних товарів і послуг, т. Е. Був високопродуктивним. Кількість товарів, яке може бути виготовлено працівниками за певний період часу (годину, місяць, рік), позначають поняттям продуктивність праці. Вона показує, наскільки успішно можна поєднати робочу силу з технікою, технологією і організацією виробництва.

Виробництво являє собою головний, визначальний компонент економіки. Без нього не може бути споживання, крім хіба що збиральництво і вживання дикорослих плодів. Тому джерело економічних успіхів – у розвитку виробництва і в ефективному управлінні ім.

Управління виробництвом називають менеджментом (від англ. Management – управління, організація). Менедлсмент – це сукупність принципів, форм, методів, прийомів і засобів управління виробництвом та виробничим персоналом з використанням досягнень науки управління. Основна мета менеджменту – досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії.

Посилання на основну публікацію