Виникнення ранніх держав

Перша держава виникла на території Близького Сходу, більш ніж 6 тисячоліть тому. Перші держави представляли собою великі міста, які складалися з маленьких землеробських селищ.

Виникнення ранніх держав
Найбільш ранимий державою – містом став давній Шумер, потім виник Елам. Обидва міста – держави розташовувалися на території сучасного Іраку. Виникнення першої держави зумовило розвиток писемності і торгівлі.

У той час, як мореплавці прокладали нові торговельні шляхи до інших земель, у місті релігійні жерці вели економічний облік їх прибутку. Частина доходу йшла на облаштування міста.

Так з’явилося перше державне казначейство. Розвиток торгівлі призвело до того, що посилилася тенденція загрози зовнішньої експансії. Для того щоб захистити своє місто, жителі організовували постійно діючу професійну армію.

На чолі перших держав перебували жерці, які завідували всіма сферами життя суспільства. Це було обумовлено високим рівнем релігійності місцевих жителів. Жерця наділяли статусом посланника богів на землі.

Пізніше політична влада перейшла до заможних жителям держави, які мали можливість безпосередньо впливати на економічне життя громадян держави.

Роль ранніх міст у розвитку суспільства
Міста виникли набагато раніше, ніж держава. Пізніше, коли території ранніх держав починали істотно розширюватися, до складу держави могло входити декілька міст. Первинні об’єднання в міста були викликані необхідністю об’єднати виробничі сили.

Обмін продуктами землеробства, тваринництва та ремесла значно облегшувався, коли люди, що їх виробляли, жили на одній території. Місто також виконував важливі функції в житті суспільства: він гарантував своїм жителям захист від загарбників, економічний і духовний ріст.

Вперше в містах почала з’являтися політична влада, що стало істотно сходинкою суспільної еволюції.

Писемність і ремесло в житті суспільства
Розвиток ремесла стало рушійним фактором у становленні держави та громадянського суспільства. Завдяки ремеслу з’явилася перша торгівля. Відвідуючи інші землі, люди здійснювали культурний обмін.

Крім практичної користі, саме ремесло посприяло розвитку мистецтва. Ремісники виготовляли вироби, які служили декоративними елементами і прикрасами.

Важливу роль у становленні держави і суспільства зіграла писемність. Не дарма, головною ознакою формування древніх цивілізацій вважається поява власної писемності. Завдяки писемності, люди отримали можливість не тільки передавати та отримувати інформацію, але і зберігати її.

Посилання на основну публікацію