Військовий обов’язок України

Поняття військового обов’язку.

Військовий обов’язок в Україні – це обов’язок громадянина щодо захисту держави. Під військовим обов’язком розуміється:

 • військовий облік (державна система реєстрації призовних та мобілізаційних людських ресурсів);
 • підготовка до військової служби;
 • призов на військову службу;
 • проходження військової служби;
 • перебування у військовому запасі;
 • призов на збори і їх проходження під час перебування в запасі.

Законодавство України передбачає обов’язкову військову службу протягом 12 місяців у мирний час. Ця служба регулюється законом «Про військовий обов’язок і військову службу», та її скасування в осяжному майбутньому не планується.

У Середні століття постійну військову службу несли тільки дворяни, інші громадяни закликалися тільки на особливо небезпечні для держави часи. Регулярну російську армію створив Петро I своїм указом від 20 лютого 1705 року.

У різні часи в Російській Імперії була загальна військова повинність, яка передбачає від 15 до 30 років служби, в індустріальну епоху – 6 років і 3 у запасі (для флоту – 7 років), а в СРСР – 2 роки служби і 3 роки у флоті. Цей термін був трохи збільшений у повоєнний час (1945-1948 року).

Загальний заклик відтепер діє на громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 27 років. Від військової обов’язки можуть бути звільнені:

 • звільнені від виконання військового обов’язку відповідно до закону «Про військовий обов’язок»;
 • перебувають на військовій службі або альтернативної громадянської службі;
 • відбувають покарання (ув’язнені);
 • громадяни (жіночої статі), не мають військово-облікової спеціальності;
 • постійно проживаючі особи за межами України.

Умови відстрочення військової обов’язки.

 • Навчання в середній школі, ПТУ, коледжі, а також вузі з деякими обмеженнями.
 • Аспірантура.
 • Тимчасова непридатність за станом здоров’я.
 • Постійний догляд за родичем, якщо відсутні інші особи, які можуть її забезпечити.
 • Піклування або опіку над рідним братом або сестрою (неповнолітніми) при відсутності інших піклувальників або опікунів.
 • Наявність дитини (за відсутності його матері).
 • Наявність двох і більше неповнолітніх дітей.
 • Наявність дитини-інваліда віком до 3 років.
 • Служба в органах внутрішніх справ, протипожежна служба, служба в органах кримінально-виконавчої системи, органах наркоконтролю, митна служба (за умови відповідної освіти та спеціального звання в цих службах).
 • Наявність дитини і вагітної жінки з терміном вагітності не менше 26 тижнів.
 • Обрання депутатом Верховної Ради або депутатом законодавчих органів суб’єктів України, депутатом або головою муніципальних утворень (на термін цієї служби).
 • Реєстрація в якості кандидата на вищезазначені посади (на термін до опублікування результатів виборів).

Умови звільнення від призову.

 • Непридатність за станом здоров’я.
 • Проходження (закінчена або незакінчена) військової служби в Україні.
 • Проходження альтернативної державної служби.
 • Пройшли військову службу в іншій державі.
 • Володіння науковим ступенем (згідно системі державної атестації).
 • Сини і рідні брати військовослужбовця, загиблого під час проходження військової служби або зборів.
 • Сини і рідні брати військовослужбовця, який помер внаслідок каліцтва чи захворювання, отриманого під час проходження військової служби.
Посилання на основну публікацію