1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Відносини між націями

Відносини між націями

У структурі людського суспільства важливе місце займають великі групи (спільності), що об’єднують людей за національною ознакою. Національність людини – це його приналежність до певної нації або народності. На Землі зараз налічується близько 2 тис. Націй, народностей, племен. Серед них є численні і нечисленні, останніх називають етнічними меншинами. Всі вони входять до складу майже 200 держав. Неважко збагнути, що націй і народностей набагато більше, ніж держав у світі, тому серед цих держав чимало таких, які є багатонаціональними.

З курсу історії ви знаєте, що в первісному суспільстві людей об’єднувало плем’я. Після появи держав (у період рабовласницького і феодального суспільства) складаються народності: на основі посилення міжплемінних зв’язків і змішання племен формується єдиний для даної народності мову, виникає територіальна та культурна спільність.

Розвиток економічних зв’язків всередині народності і між народностями призвело до їх перетворення в нації. Нації виникли як з родинних, так і неспоріднених один одному племен і народностей в результаті їх з’єднання, «перемішування». Люди, що належать до однієї нації, об’єднані спільністю економічних зв’язків, території, культури. Вони говорять однією мовою. Їм притаманні загальні риси національного характеру.

Історія відносин між племенами, народностями, націями складна і драматична. Нерідко між ними виникали чвари, криваві конфлікти. І в сучасному світі тривають національні конфлікти. На Близькому Сході багато років відбуваються збройні сутички між арабами і ізраїльтянами. Нерідко виникають національні конфлікти в інших країнах Азії та Африки. Національні протиріччя часом посилюються в США, Бельгії, Канаді. Затяжний конфлікт розгорнувся між народами колишньої Югославії. Виникли гострі конфлікти і на території колишнього СРСР.

Мрією кращих людей усіх часів і народів було створення держави дружби і братерства, товариства гармонії між націями, «коли народи, звади забувши, у велику родину з’єднаються», як писав А. С. Пушкін.

ПОДІЛИТИСЯ: