Відкриття епохи прав людини

Буржуазні революції X! VII – XIX ст., Що заклали фундамент нового, демократичного ладу, відродили горде й гарне поняття «громадянин».

У той період були створені знамениті документи, які як би заново відкрили історію прав людини. Серед них – Конституція США (1787) – перша в історії людства писана конституція (нагадаємо: «конституція» означає встановлення, основний закон держави, що має найвищу юридичну, т. Е. Правову, силу і вимагає неухильного дотримання), де були викладені нові демократичні принципи організації державної влади. Трохи раніше була проголошена американська Декларація незалежності (1776). Вчені вважають її першою в історії декларацією (декларація – заява, оголошення) прав людини. Нарешті, в 1789 р, під час Великої французької революції, проголошується Декларація прав людини і громадянина, узагальнюючи найбільш передові досягнення юридичної та політичної думки свого часу.

Основою цих документів стали гуманістичні ідеї епохи Відродження, про які ви знаєте з історії. Головна думка документів – забезпечити захист життя і свобод людини шляхом проголошення його природних прав. Що це означає?

Автори декларацій стояли на позиціях теорії природного походження прав людини, виходили з неї.

Згідно цієї теорії, як ви пам’ятаєте, права ніким не даровані, а мають природне походження.

У зв’язку з таким підходом до питання про права людини автори названих вище документів поставили і певні цілі перед державною владою. Мета держави, стверджували вони, – забезпечити природні права людини. А права людини – це свобода, власність, безпека і опір гнобленню – саме так і було записано у французькій Декларації прав людини і громадянина.

Природно, що автори документів повинні були пояснити, як вони розуміють, що таке свобода. Відповідь була чудовим за своєю стислості і виразності: свобода полягає у праві людини робити все, що не шкодить іншій людині. Все, що не заборонено законом, дозволено. Тільки закон повинен встановлювати необхідні покарання. Ніхто не може бути покараний інакше, як за законом.

Якщо вдуматися, ми зустрічаємо знайому думка: людина, громадянин має права, але і несе відповідальність за свої вчинки, відповідальність перед законом, т. Е. Правову відповідальність.

Завершуючи коротке знайомство з документами, які відкрили епоху прав людини, відзначимо ще одну чудову думку. Автори стверджували, що єдиною причиною «громадських лих і псування уряду» є забуття прав людини. Тому, вважали вони, повинні бути створені спеціальні документи, які будуть постійно нагадувати всім – і громадянам, і апарату влади – про права людини, будуть служити зразком права і сприяти загального щастя. Такі документи були створені в XX в. (про них ми ще будемо говорити).

Посилання на основну публікацію