Види соціальних норм

Соціальна норма – визнана в даному суспільстві форма поведінки. Соціальні норми регулюють межі допустимого, вказують бажані зразки поведінки, сприяють соціалізації особистості. Норми універсальні, тобто адресовані всім членам суспільства, а їх дія не обмежена в часі.

Поняття «соціальна норма» передбачає, що всі члени суспільства визнають її позитивний характер і очікують від інших людей її дотримання.

Серед основних типів норм – звичаї (повторювані звичні способи поведінки людей в певній ситуації), традиції (особливі форми закріплення суспільних відносин, що виражаються в історично сформованих, стійких і найбільш спільні дії, принципах суспільної поведінки, що передаються з покоління в покоління), норми моралі ( правила поведінки, в яких виявляються уявлення людей про добро і зло), правові норми (юридично закріплені правила поведінки, забезпечені силою державного примусу, см. 5.1), естетичні норми (правила, пов’язані з уявленнями про красивому і потворному), норми етикету (правила , що визначають повсякденну поведінку на публіці), релігійні норми (правила поведінки, санкціоновані релігійними авторитетами).
У релігійних нормах особливе місце займає ритуал – традиційний порядок проведення будь-якої урочистої церемонії. З релігійної сфери ритуали перейшли в деяких інших, наприклад в політичну (інавгурація президента) або військову (принесення військової присяги).

Деякі норми змінюються в міру зміни суспільства. Наприклад, ще в XVIII столітті за лихослів’я на адресу правлячого монарха можна було поплатитися мовою або навіть життям, а в сучасних суспільствах лайка на адресу можновладців вважається чи не нормою. Те ж стосується появи в нетверезому стані в громадському місці і вживання нецензурної лексики: ще недавно це було суворо заборонено, тепер же суспільство терпимо ставиться до подібних проявів. У деяких соціальних групах існують власні норми, які веліли поведінку, що відрізняється від загальноприйнятого в суспільстві. Ставлення суспільства до подібних груп може відрізнятися: якщо група має високий соціальний статус, ця норма викликає повагу і користується визнанням (наприклад, звичай безшлюбності в чернечих громадах); в протилежному випадку сам факт наявності такої норми призводить до сприйняття групи як маргінальної.

Посилання на основну публікацію