Види норм права

За предметами правового регулювання різняться цивільні, кримінальні, сімейні, трудові, адміністративні, конституційні та багато інших норм права.

За методами правового регулювання різняться імперативні (наказують чинити певним в законі чином) і диспозитивні (надають можливість діяти на власний розсуд, але в рамках закону) норми права.

За характером відносин розрізняються матеріальні (цивільні, кримінальні) і процесуальні (цивільно – процесуальні, кримінально – процесуальні) норми права.

За способом правового регулювання різняться зобов’язуючі, уповноважені, забороняючі і охоронні норми права.

Посилання на основну публікацію