Види мистецтв

Мистецтво втілено в різних видах художньої творчості, які збільшуються з кожним днем. Окремими його видами є такі, як література, театр, скульптура, музика, хореографія, архітектура, кіно, дизайн, комп’ютерна графіка та ін. Всі вони відрізняються способами і засобами створення художніх образів. Також існує об’єднання різних видів мистецтва в групи:

  • Образотворчі і мовні. Цей поділ вироблено з точки зору участі мови як художнього засобу. До образотворчим мистецтвам, наприклад, відносяться живопис, графіка, скульптура, а до мовним література, ораторське мистецтво.
  • Просторові, часові та просторово – тимчасові. Просторові види мистецтв займають певний простір, не перебувають у русі і не змінюються з часом (архітектура, скульптура, фото – мистецтво, живопис). Тимчасові ж не змінюються з часом (література, музика). Просторово-тимчасові об’єднують риси перших двох груп (театр, кіно, хореографія).
  • Динамічні і статичні. До динамічних можна віднести тимчасові види мистецтва, а до статичних просторові.
Посилання на основну публікацію