Види і функції права

У системі права всі галузі діляться на матеріальне право і процесуальне право.

Види права – те ж, що і галузі права – це елементи, що становлять комплекс всіх правових норм, кожний з яких регулює якусь конкретну групу відносин у суспільстві. Види права, в свою чергу, поділяються на інститути права. Наприклад, конституція як норма права і конституційний суд є інститутами конституційного права.

У системі права всі галузі діляться на матеріальне право (безпосередній вплив на суспільні відносини і пряме їх регулювання) та процесуальне право (порядок та процедуру здійснення прав і обов’язків об’єктів права). Тобто, матеріальне право, грубо кажучи, – конкретне і практичне, а процесуальна – загальне й теоретичне.

Види матеріального права:

 • Конституційне право – регулювання відносин особистості і держави, організація держави та його конституційні характеристики.
 • Адміністративне право – регулювання відносин державних органів, посадових осіб, а також публічні функції держави.
 • Цивільне право – майнові та особисті немайнові відносини, права власності і т. д.
 • Підприємницьке право – правові норми організації і ведення підприємницької діяльності.
 • Трудове право – відносини у сфері найманої праці і ринку праці.
 • Фінансове право – відносини у сфері оподаткування, державних грошових коштів і цінних паперів.
 • Кримінальне право – суспільні відносини, пов’язані з правопорушеннями злочинного характеру, і покарання (кримінальна відповідальність).
 • Екологічне право – взаємодія суспільства і природи, охорона навколишнього середовища і екологічна безпека.
 • Сімейне право – регулює сімейні відносини і пов’язані з ними майнові відносини.
 • Право соціального забезпечення – розподіл частини ВВП населенню шляхом грошових виплат, соціального страхування, соціальних послуг, пільг, а також реалізація відповідних правових норм.

Види процесуального права:

 • Цивільне процесуальне право.
 • Кримінально-процесуальне право.
 • Арбітражний процес (характерно тільки для Росії).

Такі основні галузі права. Крім них експерти виділяють ще кілька, більш конкретних, так званих комплексних галузей:

 • комерційне право;
 • банківське право;
 • транспортне право;
 • аграрне право;
 • житлове право;
 • авторське право;
 • спадкове право;
 • земельне право;
 • митне право;
 • муніципальне право;
 • податкове право;
 • кримінально-виконавче право.

Є ще одна галузь права, стоїть осібно – міжнародне право. Це зовсім інша правова система, так як всі попередні види належать до внутрішньої політики, а ця – до зовнішньої.

Міжнародне право – це система правових норм, що регулюють відносини між державами, відносини з участю іноземних суб’єктів та об’єктів права, враховує іноземні нормативно-правові акти та правові особливості. Види міжнародного права:

 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • наднаціональне право (власне міждержавні стосунки).

Функції права.

Під функціями права правознавці розуміють напрями впливу права на суспільні відносини. Всі галузі права виконують два типи функцій, кожен з яких ділиться на кілька видів функцій права:

Загальносоціальні функції права:

 • економічна функція (цивільно-правові договори та переміщення матеріальних благ);
 • політична функція (діяльність суб’єктів політичної системи);
 • комунікативна функція (зв’язок між об’єктами управління);
 • екологічна функція (екологічне право).

Спеціально-юридичні функції права:

 • регулятивна (правила поведінки в суспільстві, забезпечення громадського порядку);
 • охоронна (охорона значущих суспільних відносин);
 • оціночна (визначення правомірності чи неправомірності дій);
 • виховна (вплив на поведінку людей і прищеплення соціальних норм).

Всі перераховані функції права забезпечують нормативність суспільного життя і відображають складний процес правового регулювання і правового впливу.

Посилання на основну публікацію