Види діяльності

Потреб у людини багато, значить і види діяльності різноманітні. Розглянемо класифікації у напрямку і за змістом.

У напрямку виділяють матеріальну і духовну види діяльності. Духовна діяльність має три форми: пізнавальна, прогностична, ціннісно – орієнтовна.

  • Матеріальна діяльність пов’язана з виробництвом матеріальних благ. Приклади: виготовлення стільця, ремонт квартири, будівництво будинку.
  • Духовна діяльність пов’язана з виробництвом знань, ідей, принципів, цінностей та інших нематеріальних благ. Приклади: виховання дитини, твір оповідання.
  • Пізнавальна діяльність спрямована на пошук і обробку інформації і отримання знань. Приклади: дослідження вченого, написання реферату.

Прогностична діяльність пов’язана з передбаченням наслідків будь-яких явищ. Приклади: діяльність астронома, прогнозування наслідків можливого землетрусу, урагану.
Ціннісно – орієнтовна діяльність спрямовує людини на загальнолюдські цінності та ідеали (доброта, чесність, справедливість, істина, краса, гуманність і т.д.). Даний вид діяльності проявляється у ставленні людини до навколишньої дійсності: людям, природі, культурі. Ціннісні орієнтації людини формуються в процесі соціалізації, в бесіді з матір’ю або іншому, на уроці або класній годині. Людина розкриває свій ціннісно – орієнтовний потенціал в спілкуванні, пізнанні, навчанні, праці, грі та інших видах діяльності.

За змістом діяльність буває трудова, навчальна та ігрова.

Трудова діяльність спрямована на виробництво суспільно-корисних продуктів, матеріальних і нематеріальних (духовних) благ. Трудова діяльність вимагає наявності знань, умінь, майстерності. Розрізняють фізичний і інтелектуальна праця. Є провідним видом діяльності для дорослої людини.

Навчальна діяльність спрямована на передачу знань, умінь, навичок і форм поведінки підростаючому поколінню. Навчання грає вирішальну роль в інтелектуальному, моральному та психічному розвитку людини. Є провідною діяльністю в шкільному та студентському віці.

Ігрова діяльність головним чином спрямована на розвагу і відпочинок. Гра приносить радість і задоволення, в цьому полягає її гедоністична функція. Але гра виконує ще й пізнавальну функцію, сприяє розвитку особистості. Є провідною діяльністю для дітей дошкільного віку.

Особливим видом діяльності є спілкування. У чому особливість? У тому, що спілкування будується за принципом «суб’єкт – суб’єкт», а інші види діяльності за принципом «суб’єкт – об’єкт». Що ж таке спілкування?

  • По-перше, це процес встановлення міжособистісних або міжгрупових контактів.
  • По-друге, спосіб передачі інформації від однієї людини до іншої.

Більшість видів діяльності неможливі без спілкування. Воно буває вербальне (за допомогою мови) і невербальне (за допомогою міміки, жестів).

Посилання на основну публікацію