Види цінних паперів

Цінні папери поділяються на часткові, боргові, платіжні. Перші вказують на частку особи, що вклав своє майно в підприємство. Пайовий цінним папером є акція. Другі закріплюють боргові зобов’язання. Борговими є облігація, депозитний сертифікат. До платіжних цінних паперів відносяться вексель, чек та інші.

Розрізняють також іменні цінні папери, на пред’явника і ордерні. Акція може бути тільки іменною, тобто в ній вказується приналежність конкретній особі. Цінні папери на пред’явника не містять вказівки на конкретну особу, її досить просто вручити. Облігації можуть бути як іменними, так і на пред’явника. А чеки можуть бути всіх перерахованих видів. Ордерні чеки відрізняються тим, що вони можуть передаватися іншій особі, але при обов’язковій наявності підпису особи-передавача.

За строками погашення цінні папери бувають терміновими і безстроковими.

У Цивільному кодексі України закріплені такі види цінних паперів: акція, облігація, вексель, чек, інвестиційний пай, коносамент, ф’ючерс та інші. Ми розглянемо найбільш поширені в цивільному обороті цінних паперів.

Акція – іменний часткова цінний папір, що закріплює право власника на отримання частини прибутку акціонерного товариства (дивіденду).

Акції бувають звичайними і привілейованими. В обороті більше перших. Тримач звичайних акцій має право брати участь в управлінні справами акціонерного товариства. Одна звичайна акція дає право одного голосу на загальних зборах акціонерів. Звичайна акція дає право і на отримання частини прибутку у формі дивіденду, розмір якого не є фіксованим, залежить від вкладених коштів (кількості куплених акцій) і від чистого прибутку підприємства. Привілейовані ж акції гарантують своїм власникам отримання фіксованого дивіденду, який визначений в статутному капіталі акціонерного товариства і не залежить від прибутку підприємства. Розподіл прибутку акціонерного товариства відбувається так, що в першу чергу свій дивіденд отримують власники привілейованих акцій, а потім прибуток розподіляється по звичайних акціях. Ще однією перевагою привілейованих акцій є те, що вони дають першочергове право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі банкрутства. І звичайні, і привілейовані акції випускаються на невизначений термін і перестають існувати тільки в разі ліквідації акціонерного товариства.

Як фізична особа може придбати акцію будь – якого підприємства, наприклад, Ощадбанку або Газпрому? Оскільки фізична особа не може безпосередньо вийти на фондову біржу, йому потрібно звернутися в брокерську фірму (це посередник між фізичними особами та фондовою біржею) і зареєструвати в ній брокерський рахунок. Після цього він може купити акції, що цікавить його компанії. Акції продаються лотами. Кількість акцій в одному лоті у різних компаній різний і залежить від вартості однієї акції. Акціонерні товариства випускають не тільки акції, а й облігації.

Облігація – борговий цінний папір, що закріплює право власника на отримання номінальної вартості облігації та відсотка.

Порівнявши визначення акції і облігації, можна помітити відмінність між ними: акція засвідчує частку, а облігація боргові зобов’язання. Іншою відмінністю є те, що акція є безстроковою цінним папером, а облігація має термін погашення. Це означає те, що власник облігації після закінчення певного в договорі терміну отримає від емітента номінальну вартість облігації плюс фіксований відсоток. Те, що власник облігації отримує фіксований відсоток відрізняє її від звичайної акції, але ріднить з привілейованої. Пояснимо на прикладі, уявіть, IP Іванов 20 серпня 2017 роки вклав свої вільні кошти в розмірі 300 000 грн., Купивши облігації АТ «Аріель» на рік. Таким чином, він став інвестором підприємства з випуску дитячого одягу і знає, що 20 серпня 2018 роки отримає вкладені кошти назад і дохід у вигляді фіксованого відсотка.

Чек – цінний папір, адресована банку і містить розпорядження чекодавця заплатити чекодержателю зазначену в ній суму.

Чекова книжка видається банком. Для цього фізичній або юридичній особі необхідно відкрити банківський рахунок і укласти з банком чековий договір. Чек має певний в законі Україні термін погашення – це 10 днів з моменту виписки. По суті чеки допомагають людям здійснювати безготівкові розрахунки. Припустимо ІП Іванов має чекову книжку в Ощадбанку України. За договором купівлі-продажу з фірмою «Канцтовари» Іванов виписав чек на суму 8 000 грн. Представник фірми «Канцтовари» перевів у готівку чек в Ощадбанку. Процедура переведення в готівку чека називається інкасо.

Ощадний або банківський сертифікат – цінний папір про внесення в банк коштів (депозиту або ощадного вкладу) на певний термін.

Після закінчення зазначеного терміну власник сертифіката має право на повернення суми вкладу і отримання відсотка. Сертифікати можуть бути іменними або на пред’явника.

Вексель – цінний папір, що засвідчує зобов’язання векселедавця виплатити певну суму векселедержателю в певний термін і в конкретному місці.
 

Вексель застосовується, коли люди беруть або віддають гроші в борг. Наприклад, IP Іванов набуває у фірми «Домострой» гіпсокартон вартістю 30 000 грн. 15 000 віддав відразу, а на решту суми попросив виписати вексель, із зобов’язанням виплатити 15 000 грн. через два тижні. В даному випадку векселедавець – фірма «Домострой», векселетримач – ІП Іванов.

Ф’ючерс – цінний папір, що засвідчує угоду про купівлю-продаж товару в майбутньому за ціною, обумовленою в сьогоденні.

Посилання на основну публікацію