Вербальне і невербальне спілкування – що це таке

Вербально – це слово походить від латинського «verbalis», що означає словесно. Тобто спілкування в цьому випадку відбувається за допомогою слів.

Вербальне спілкування буває трьох типів:

 • Мова – спілкування за допомогою слів (діалоги, монологи).
 • Письмове спілкування – від руки, друк на комп’ютері, смс-ки і т.п.
 • Внутрішнє – ваш внутрішній діалог (формування думок).

Невербально – інші види спілкування, крім словесних. Що це може бути:

 • Жести, міміка і пози – все це нам багато про що говорить, якщо вміти їх зчитувати.
 • Візуальне – сканування людини в перші секунди, коли його бачите: визначення статі, віку, оцінка зовнішнього вигляду і виразу обличчя.
 • Акустичне невербальне сприйняття – це оцінка голосу (його ритм, тембр, гучність, яскравість, паузи, кашель, слова-паразити).
 • Тактильне невербальне спілкування – дотику (має дуже вагоме значення).
 • Запахи – якісь залучають, а якісь відштовхують.
 • Рухливість – оживляє сприйняття, але при дуже високій рухливості настає стомлення.
 • Межі особистого простору – перехід їх виводить людину із зони комфорту або, навпаки, зближує.

Вербально – це наша відмінність від іншого живого світу

Слова, які складаються в мова – це одиниця нашого з вами спілкування. Використовуємо їх як в усному вимові, так і при листі. Або друкуванні (набиванні на клавіатурі), якщо говорити про реалії, які ближче до нас. Таке спілкування ділиться залежно від того, хто яку роль виконує: говорити – слухати, писати – читати.

Для того щоб підтримувати мовне вербальне спілкування на високому рівні, потрібно розвивати його компоненти. Це, в першу чергу, лексика. Читання книг, прослуховування лексики, розмова з інтелектуально розвиненими людьми – все це значно допомагає поповнювати і розширювати словниковий запас.

При письмовому спілкуванні дуже важливо знати правила пунктуації, щоб грамотно подавати інформацію. Часто, неправильно розставивши крапки і коми, можна перекрутити зміст або зробити акцент на чому щось не те. Всі ми пам’ятаємо мультик, де потрібно було поставити розділовий знак вірним чином і врятувати собі життя: «Стратити не можна помилувати».

Мовне і письмове спілкування вирішує відразу кілька завдань:

 • Комунікативна – забезпечує взаємодію між людьми в масштабних його проявах.
 • Пізнавальна – людина отримує знання і нову інформацію.
 • Аккумулятивная – відображення накопичених знань (написання конспектів, книг).
 • Емоційна – можна висловити своє ставлення до світу, почуття за допомогою слів.
 • Етнічна – об’єднання населений різних країн (по використовуваному мови).
Посилання на основну публікацію