Трудове право. Поняття та джерела трудового права

Предметом трудового права є не тільки індивідуальні трудові відносини, а й суспільні відносини, пов’язані з трудовими

Поняття трудового права.

Поняття трудового права характеризує самостійну галузь права, яка регулює відносини у сфері найманої праці. Основа трудового права – це трудові відносини, тобто взаємини роботодавця й працівника, а також працівників між собою. Предметом трудового права є не тільки індивідуальні трудові відносини, а й суспільні відносини, пов’язані з трудовими:

 • організація праці;
 • працевлаштування;
 • додаткова підготовка і професійна освіта працівників;
 • колективні договори та угоди;
 • матеріальна відповідальність у сфері праці;
 • державний та профспілковий контроль за дотриманням трудового законодавства;
 • вирішення трудових спорів;
 • обов’язкове соціальне страхування відповідно до федеральним законодавством.

Трудове законодавство виконує наступні функції трудового права:

 • регулятивна функція;
 • охоронна функція;
 • виховна функція;
 • інформаційна функція;
 • функція соціального контролю.

Виходячи з цього можна озвучити три основні мети трудового права:

 • Гарантування трудових прав і свобод.
 • Створення сприятливих умов праці.
 • Захист інтересів і прав працівників і роботодавців.

Джерела трудового права.

В Україні виділяють наступні джерела трудового права:

 • Конституція.
 • Трудове законодавство.
 • Правові акти Президента та Уряду, що стосуються норм трудового права.
 • Колективні договори та угоди.
 • Локальні нормативні акти (наприклад, правила і приписи).

Взагалі вся система трудового права в Україні ділиться на три складові частини:

Загальна частина – основні поняття і принципи в сфері праці.

 1. Особлива частина – правове регулювання конкретних інститутів трудового права, наприклад, інституту трудового договору, робочого часу і охорони праці.
 2. Спеціальна частина – регулювання окремих, вузькоспеціалізованих галузей праці (наприклад, відносини у сфері медичної, педагогічної, у сфері громадського харчування тощо).
 3. Основний елемент трудового права трудовий договір – правової акт, регулюючий соціально-трудові відносини працівника і роботодавця, умови роботи, оплата праці, робочий час, страховка і інші права і обов’язки працівника і роботодавця.

Існує також такий різновид трудового договору, як колективний договір, – це трудовий договір між роботодавцем та представником групи працівників (наприклад, профспілкою).

Посилання на основну публікацію