Трудова діяльність людини

Трудова діяльність – одна з основних форм діяльності людини, спрямована на створення матеріальних благ.

Учасниками трудової діяльності є роботодавець і працівник, що укладають між собою трудовий договір.

Трудова діяльність включає в себе:

– Мета,

– Засоби та предмети праці,

– Трудові операції і використовувані технології.

Засоби праці, предмети праці, трудові операції та технології – основа індивідуальної праці. Його зміст характеризується:

– Різноманітністю трудових функцій,

– Рівнем технічної оснащеності та творчих можливостей людини,

– Співвідношенням між розумовою і фізичною працею, між виконавчими і управлінськими функціями.

Науково-технічний прогрес веде до зміни умов і культури праці: йде процес гуманізації праці, пред’являються нові вимоги до працівника – професіоналізм, кваліфікованість, суворе дотримання трудової дисципліни, прояв ініціативи.

Посилання на основну публікацію