1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Традиційне, індустріальне, постіндустріальне суспільства

Традиційне, індустріальне, постіндустріальне суспільства

Традиційне суспільство (аграрне) – характеризується переважанням сільського натурального господарства, поділом суспільства на стани (виникає експлуатація праці людини людиною), чільною роллю армії і церкви. Люди переважно жили в селах і селах. Крім сільського господарства населення займалося торгівлею, ремеслами. Саме в цей час з’являються міста, писемність, в обіг вводяться гроші.

Індустріальне суспільство – показником переходу до індустріального суспільства є інтенсивний розвиток промислового виробництва. Супроводжується такими змінами в житті суспільства, як збільшенням чисельності міського населення і зменшенням кількості сільських жителів; також тягне за собою зміни в освіті, науці, галузях культури, машинних технологіях, зв’язку.

Постіндустріальне суспільство – характеризується зростанням ролі інформації, інформаційних технологій, створенням виробництва, орієнтованого на запит споживача, зростанням вимог до якості продукції, підвищенням ролі і значущості надаваних послуг, професійних і особистих умінь працівників, їх здібностей до творчості. Важливого значення набуває наукове знання, розвиток якого держава всіляко заохочує. Багато сфери економіки та суспільного розвитку держава намагається контролювати. Найбільш розвинені країни світу здійснили перехід до постіндустріального суспільства.

ПОДІЛИТИСЯ: