Традиційна економічна система

Найдавнішим типом є традиційна економічна система. Характерна для первісного суспільства, але існує і в сучасних країнах південної Америки, Азії та Африки, де ресурси дуже обмежені.

Ознаки:

  • вирішення питань що, як і для кого виробляти базується на традиціях (наступності);
  • основою економіки є сільське господарство;
  • громадська форма власності;
  • універсальний ручна праця і примітивні технології виробництва, що стримують зростання продуктивності праці;
  • натуральне господарство, виробництво направлено на задоволення власних потреб, а не для продажу;
  • низький товарообіг, відповідно низький рівень товарно-грошових відносин;
  • закритість суспільства, існування кастового або станового поділу, що не дозволяє людям переміщатися з однієї соціальної групи в іншу, внаслідок чого стримується соціально-економічний прогрес.

Традиційна економічна система має свої переваги і недоліки. Перевагами є спадкоємність, простота організації виробництва, незначне забруднення навколишнього середовища. Недоліками виступають низький рівень доходів, дефіцит товарів широкого споживання, обмеження економічного зростання.

Посилання на основну публікацію