Типи ринкових структур в сучасній економіці

У сучасній економіці існують два типи ринкових структур – монополістична конкуренція і олігополія.

• Монополістична конкуренція – ринкова структура, при якій на ринку діє безліч фірм, що виробляють подібний, але нерівноцінний продукт, і пов’язаних з певною групою споживачів.

Для монополістичної конкуренції характерно:

– Обмеженість здатності фірми контролювати ціну товару,

– Відсутність перешкод на шляху появи нових фірм на ринку,

– Диференційованість при розподілі продуктів,

– Велика кількість фірм на ринку товарів і послуг,

– Незначна реклама, що підкреслює особливості продукції.

• Олігополія – ​​ринкова структура, при якій ринок контролюється великими фірмами.

Для олігополії характерно:

– Обмежена здатність фірми контролювати ціни,

– Регламентація продажної ціни на товар між фірмами,

– Суттєві перешкоди на шляху створення нових фірм на ринку,

– Замкнутість, корпоративність фірм,

– Як однорідність, так і диференційований-ність при поділі продуктів,

– Невелика кількість фірм на ринку,

– Значна реклама, що підкреслює торгову марку продукції.

Посилання на основну публікацію