Типи політичного лідерства

Ньому. соціолог М. Вебер виділив три типи лідерства за способом легітимації влади:

Традиційне лідерство грунтується на традиціях, купується у спадок і притаманне монархічним державам, наприклад, було в Російській Імперії до 1917 року, є зараз в Англії.

Харизматичний лідерство грунтується на виняткових особистісних якостях людини (харизмі). Харизматичний лідер виділяється в важкі для суспільства часи, наприклад, під час революцій (Ленін).

Раціонально-легальне лідерство грунтується на законі, лідером стає людина, обрана народом. Його влада чітко окреслюється нормативно-правовими актами.

За стилем спілкування розрізняють авторитарних і ліберально – демократичних лідерів. По відношенню до влади виділяються правлячі і опозиційні лідери. Також лідерство поділяється на формальне, коли вплив виявляється з позиції займаної посади і неформальне, коли вплив виявляється за допомогою особистих якостей, здібностей і умінь.

Посилання на основну публікацію