Тенденції сучасного сімейного життя

Сім’я, як і будь-який інший соціальний інститут перебуває під впливом суспільства, тому вона змінюється разом з соціальними умовами. Зміни сім’ї також пов’язані з власними внутрішніми закономірностями її розвитку. Розглянемо тенденції сучасної сім’ї:

  • рівноправність подружжя і рівномірний розподіл обов’язків між ними;
  • падіння народжуваності, зростання кількості розлучень, збільшення числа холостяків;
  • різке майнове розшарування сімей на багатих і зазнають значні матеріальні труднощі;
  • погіршення психологічного клімату сім’ї, невпевненість в завтрашньому дні;
  • ослаблення релігійних і моральних цінностей;
  • втрата традицій, авторитету і поваги старших.

Як видно, в основному, тенденції не радують, вони свідчать про кризу сучасної сім’ї. Тому для зміцнення інституту сім’ї важливі цілеспрямовані державні заходи сімейної політики. Серед яких:

  • створення умов для підвищення народжуваності та матеріальна допомога сім’ї. Наприклад, надання материнського капіталу жінкам, які народили другу дитину; виплата допомоги неблагополучним сім’ям та інші заходи соціальної підтримки;
  • поліпшення здоров’я населення і зниження смертності, вдосконалення системи охорони здоров’я, реалізація профілактичних заходів;
  • загальне підвищення доходів і добробуту населення;
  • зміцнення статусу сім’ї, відродження та збереження духовно-моральних сімейних традицій, пропаганда кращих прикладів сім’ї через ЗМІ.
Посилання на основну публікацію