Тенденції розвитку сучасної освіти

Сучасна система освіти є відкритою і безперервно розвивається. В якому напрямку воно розвивається, до чого прагне? На це питання допоможе відповісти коротка характеристика тенденцій розвитку сучасної освіти:

  • Гуманізація – визнання прав і гідності кожного учасника освітнього процесу, облік індивідуальних особливостей учнів.
  • Гуманітаризація – збільшення обсягів викладання соціально-гуманітарних дисциплін, що сприяють вільному володінню рідними та іноземними мовами, оволодіння економічною та юридичною грамотністю.
  • Диференціація (профілізація) – створення умов для реалізації інтересів учнів, надання вибору навчальних дисциплін, угруповання учнів за ознакою успішності.
  • Інформатизація – оснащення освіти комп’ютерними технологіями з метою підвищення інформаційної грамотності.
  • Інтернаціоналізація – зближення національних систем освіти і встановлення єдиних освітніх стандартів в різних країнах. Так, Україна, погоджуючи свою систему вищої освіти з європейською Болонської, ввела рівні бакалаврату та магістратури в ВУЗах.
Посилання на основну публікацію