1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Свобода людини

Свобода людини

Свобода людини – можливість діяти на свій розсуд, не маючи ніяких зовнішніх або внутрішніх обмежень. У філософському плані свобода передбачає зумовленість дій людини, що живе у взаємозв’язку з природою та суспільством (неможливість вчинити інакше).

Відповідальність – здатність відповідати за свої дії і слова в першу чергу перед самим собою. Відхід від відповідальності, небажання брати на себе тягар обов’язків також можна розцінити як безвідповідальний вчинок.

ПОДІЛИТИСЯ: