Свобода асоціацій

Слово «асоціація» походить від латинського слова associatio – з’єднувати. Воно означає «об’єднання осіб або установ одного роду діяльності». Будь-яка людина може вільно об’єднуватися з іншими людьми на основі спільності політичних, економічних, культурних чи національних інтересів в гуртки, групи, спілки, товариства, комітети, рухи, політичні партії. Всі такі об’єднання є добровільними, ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.

Зазвичай різні асоціації (об’єднання) ділять на формальні і неформальні. Перші відрізняються тим, що мають свій статут, програму або інші документи, показували б цілі об’єднання, порядок їх організації та діяльності. Вони реєструються органами влади.

Ознака неформальних об’єднань – відсутність офіційної реєстрації органами влади.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, закріплюючи право на свободу асоціацій, містить норму, згідно з якою користування цим правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, що передбачаються законом. Обмеження можуть бути необхідні в інтересах безпеки громадян, для захисту прав і свобод інших осіб.

Конституція нашої країни забороняє створення і діяльність об’єднань, що мають на меті насильницьку зміну конституційного ладу, порушення цілісності Російської Федерації, підрив безпеки держави, розпалювання соціальної, а також расової, національної, релігійної ворожнечі. Такі обмеження є нормальними для демократичного суспільства.

Якщо людина бере участь в тих чи інших об’єднаннях, це не може бути підставою для обмеження її прав і свобод або умовою для заняття тієї чи іншої посади в державних організаціях.

Міжнародний пакт передбачає можливість обмеження для користування правом на свободу асоціацій для осіб, які входять до складу збройних сил і поліції.

Посилання на основну публікацію