1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Світова культура

Світова культура

Світова культура – сукупність національних культур, творів мистецтва як загальнолюдського надбання, здобутків різних народів. Звернення художників до світової культури передбачає діалогічність, наступність у розвитку культур.

Національна культура – це культура, що сформувалась в певний історичний проміжок часу і має цілу сукупність ознак, рис, властивих їй і характерних виключно для даної нації, народу.

Художній образ – уявне представлення, створене уявою художника, заломлення в його свідомості, перетворене і особистісно забарвлене враження від навколишньої дійсності, що отримало відображення в творах літератури, музики, живопису.

Мистецтво – художня творчість, відображення реальної дійсності в художніх образах.

ПОДІЛИТИСЯ: