Світова економіка — коротко

Сучасний глобальний світ неможливо уявити без світової економіки, що складається з національних економік різних країн світу. Міжнародні економічні відносини включають міжнародне виробництво, торгівлю, валютно-кредитні відносини, міграцію робочої сили.

Світовий ринок базується на міжнародному поділі праці. Як відомо, навіть найбільша країна не може створювати всі необхідні блага для свого населення. Це пов’язано з відмінностями географічного положення, кліматичними умовами, наявністю корисних копалин. З огляду на ці фактори кожна держава спеціалізується на виробництві певних товарів та послуг. Іншими передумовами спеціалізації є освіченість і грамотність населення, рівень розвитку науки і технологій, традиції у виробництві (Бразилія – ​​кави, Франція – парфум). А. Сміт надавав великого значення поділу праці. Він вважав, що громадянину будь-якої країни вигідніше купувати іноземні товари, які стоять дешевше за вітчизняні. Країни, що виробляють певний продукт більше за всі інші країни світу, мають абсолютну перевагу в світовій торгівлі. Так, Росія має абсолютну перевагу по газу.

Основними показниками міжнародної торгівлі є експорт (вивезення товарів і послуг за кордон) і імпорт (ввезення товарів і послуг з закордону). Різниця між експортом та імпортом називається сальдо торгового балансу. Воно буває негативним, коли експорт вище імпорту (США) і позитивним, коли імпорт вище експорту (Росія).

Посилання на основну публікацію