1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Світ як єдине ціле

Світ як єдине ціле

Що таке світ? У цього слова є кілька значень: світ – це коли немає війни, світ – все, що існує, світ – це люди, їх життя, відносини між ними, тобто суспільство.

Чи завжди світ був єдиним?

Чи можна сказати, що суспільство єдине і, таким чином, єдиний світ?

Відповідь на це питання давно цікавив філософські уми. Ще давньогрецький філософ Платон розглядав світ як єдине ціле. Всі явища світу, в тому числі соціальні, знаходяться у взаємному зв’язку, в безперервному русі і розвитку. З релігійної точки зору у світі теж все взаємопов’язано – Бог створив Всесвіт і людину, всі явища, що відбуваються на Землі, виникають за задумом Божим.

У глибоку давнину, коли на Землі мешкали нечисленні групи мисливців і збирачів, що зустрічалися один з одним один раз на кілька років, не можна було говорити про єдність світу людей. Та й у Середньовіччі світ був роздроблений на безліч воюючих між собою князівств, які то розпадалися, то об’єднувалися в більші держави.

Торговельні зв’язки були досить рідкісними, автомобільних доріг, залізничних колій, Інтернету, які об’єднують сьогодні різні країни, тоді не існувало. Люди подорожували дуже мало, живучи все життя у своєму місті або селі.

цікаві факти
У Середні століття в Західній Європі середня швидкість пересування в возах, запряжених кіньми, становила максимум 50 кілометрів на день. У наш час на автомобілі таку відстань можна подолати за 30-40 хвилин, якщо, звичайно, не буде пробок.

Подумайте, яким чином різні транспортні засоби в різні епохи сприяли єднанню світу.

Сучасний світ як єдине ціле

У наші дні ми постійно відчуваємо, наскільки жителі різних куточків Землі стали залежні один від одного. Вибух ядерного реактора в Чорнобилі, недавні проблеми на атомній станції Фукусйми (Японія) створили загрозу для безлічі країн і сотень мільйонів людей. Потепління клімату, викликане в тому числі промислової діяльністю людей, загрожує всьому живому на планеті. І вирішити ці проблеми ми можемо, тільки об’єднавши зусилля всіх країн і континентів.

Однак об’єднують нас не тільки біди. Технічні винаходи, здійснені в одній країні, моментально стають надбанням всього людства. Літаками, мобільним зв’язком, комп’ютерами та Інтернетом нині користується практично кожен житель Землі, хоча у них є автори і країна винаходи. В історичному минулому технічні нововведення тримали в глибокій таємниці. Наприклад, у Китаї багато століть зберігали секрет виготовлення порцеляни. Сьогодні всі винаходи – предмет міжнародної торгівлі.

Таким чином, покоління людей планети Земля в кінці XX – початку XXI століття все більше усвідомлюють спільність людства. Всю сукупність нині існуючих товариств у світі називають світовою спільнотою. Для нього характерні тісні господарські, політичні та культурні зв’язки між країнами і народами.

Радимо запам’ятати!
Світова спільнота – сукупність сучасних суспільств, існуючих у світі.

У сучасному світі існують всесвітні міжнародні організації (ООН – Організація Об’єднаних Націй), континентальні об’єднання (Рада Європи), росте роль багатонаціональних корпорацій, таких, як «Тойота», «Макдоналдс», «Пепсі-Кола», підприємства яких діють по всьому світу .

додаткове читання
Рада Європи – найстаріша в Європі міжнародна організація. Її основна мета – сприяти утвердженню на континенті принципів свободи, демократії, захисту прав людини, верховенства права.
Рада Європи була створена для об’єднання Європи після Другої світової війни. Це сталося 5 травня 1949. У цей день у Лондоні десять держав (Бельгія, Данія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Великобританія, Франція, Швеція) підписали Статут цієї організації. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Страсбурзі – місті на кордоні Франції та Німеччини, в якості символу примирення двох країн. Сьогодні в Раду Європи входять 49 держав, у тому числі і Росія.

Поясніть, для чого було створено Раду Європи? Чому саме в той час гостро постало питання про створення такої організації?

Об’єднують нашу планету і засоби масової інформації (ЗМІ). Завдяки їм мільйони людей одночасно стають свідками подій, що відбулися в різних місцях. Особлива роль у цьому відводиться телебаченню.

Усього кілька десятків років відділяє нас від того часу, коли в 1930-і роки в різних країнах почалося регулярне телемовлення. З тих пір телебачення активно впливає на життя людей, на формування способу життя, людських взаємин. Воно дає можливість відчути себе в центрі подій і, як не дивно, досягає мети: незрима присутність мільйонів глядачів надає будь-якої події особливого розмаху і значимість. Таким чином, телебачення стало потужним фактором глобалізації суспільства.

Радимо запам’ятати!
Глобалізація – зміцнення міжнародних політичних, культурних, економічних, фінансових, інформаційних, технічних та інших зв’язків між державами на різних рівнях.

Глобалізація відкриває нові можливості для освічених людей, оскільки твори культури і мистецтва стають доступні всім. Знання культури, релігії інших народів веде до того, що зникає грунт для релігійних і національних конфліктів. Людина починає розуміти – є інші люди, які мислять інакше, ніж він. Люди різних націй, переконань і віросповідань стають толерантними, тобто терпимими один до одного.

Прискорення світового суспільного розвитку

Простеживши історію людства, вчені виявили важливу закономірність – прискорення розвитку суспільства.

Суть його полягає в тому, що на кожну наступну історичну щабель розвитку суспільства йде менше часу, ніж на попередню. Так, доиндустриальное суспільство протяжні індустріального. Найдовше існував первісно-общинний лад – кілька сот тисяч років.

Життя первісного суспільства змінювалася вкрай повільно. Археологи, які вивчають історію суспільства з пам’яток матеріальної культури, науково довели це. Виявилося, що кам’яний вік, що складається з палеоліту, мезоліту та неоліту, довше століття металу, що складається з бронзового і залізного століть. Чим ближче до сучасності, тим суспільство розвивається швидше, динамічніше.

У кожну наступну епоху відбувається більше технічних винаходів і наукових відкриттів, швидше вдосконалюються знаряддя праці і технологія. У первісному суспільстві один вид знаряддя, наприклад кам’яне рубило, зазнавало незначні зміни протягом життя десятків і сотень поколінь людей. Навпаки, в сучасному світі за життя одного покоління змінюється кілька видів знарядь, техніки і технології.

цікаві факти
Час між появою винаходи і його практичним використанням становило: для паперу – 1000 років; парової машини – 80 років; телефону – 50 років; літака – 20 років; транзисторної техніки – 3 роки; лазерів – півроку; факсів – всього 3 місяці. Людина не встигає не те щоб звикнути до нового, але просто встежити за зміною нового новим.

Збільшуються потоки інформації. Різко скорочується інтервал часу між помітними змінами в суспільстві. Так, люди, що народилися в нашій країні на початку XX століття, пережили практично три типи суспільства (аграрне, індустріальне і постіндустріальне).

Отже, соціальний прогрес в кам’яному столітті повз зі швидкістю равлика. Чому? Та тому, що швидкість зміни поколінь знарядь праці відставала від швидкості зміни поколінь людей. У міру наближення до наших днів його швидкість постійно наростала.

ПОДІЛИТИСЯ: