Свідомість людини

Поняття свідомості людини.

Свідомість людини – це відображення навколишнього світу в психіці людини. Це відображення може відбуватися як на біологічному, так і на соціальному рівні. У філософії існує не менше дюжини теорій свідомості. Ми ж будемо вивчати свідомість як свідому діяльність людини.

Основні характеристики свідомості.

  • Відображення об’єктивної дійсності за допомогою пізнання (пам’ять, сприйняття, відчуття, мислення тощо).
  • Здатність розрізняти суб’єкта від об’єкта (виділення себе з навколишнього світу).
  • Самооцінка (чи оцінка своєї поведінки, вчинків і себе самого).
    Оцінка навколишньої дійсності.
  • Здатність ставити перед собою мету.

Структура свідомості.

Оскільки свідомість людини – це процес, який відбувається постійно і видозмінюється, то при його вивченні використовують тимчасової підхід. За цим принципом у структурі свідомості виділяють три структурних елемента:

  • психічний процес (короткочасне явище, наприклад, відчуття, уява);
  • психічний стан (більш довготривале явище, наприклад, настрій);
  • психічне властивість (те ж, що і властивість особистості – постійне явище, яке може формуватися, наприклад, характер, темперамент).

Отже, свідомість – це вищий рівень психіки, властивий тільки людині. З допомогою свідомості людина пристосовується до реального світу. Крім того, що свідомість відображає реальність, воно може створювати образи, аналогів яких немає в дійсності, з допомогою уяви.

Посилання на основну публікацію