Суспільство як форма життєдіяльності людей

Суспільство як форму життєдіяльність людей можна розглянути з різних сторін.

Визначення суспільства

Суспільство – це все людство в цілому, в усі часи (сьогодення, минуле і майбутнє).

Суспільство складається з індивідуумів. Кожен індивід має волю, свідомість. У поняття суспільство включют і варіанти взаємодії та об’єднання людей.

Якщо дивитися менш глобально, то суспільстві – це

 • Ряд людей із загальними цілями, інтересами, походженням (наприклад, товариство колекціонерів).
 • Товариством можна назвати і країну і регіон.
 • У тимчасових рамках суспільством буде певний етап розвитку, наприклад, феодальне суспільство.Ч
 • Людство – це теж суспільство.

Функції суспільства

 • виробництво
 • соціалізація людини і відтворення нових людей
 • розподіл праці і його результатів
 • вибудовування політичної системи і держави
 • створення ідеології
 • спадкоємність культурних і духовних цінностей

Структура суспільства

Суспільство складається з великих і малих груп людей, що мають складні і багатоподібні зв’язки і взаємозалежності.

Сфери життя суспільства

Включають в себе:

 • Економічну сферу: промисловість, виробництво, обмін продуктами, праці і продуктів праці
 • Соціальну сферу: класи і нації, а також відносини між ними. Сім’ю і соціальні установи
 • Політичну сферу: державну владу, партії і т.д.
 • Духовну сферу: науку, релігію, мистецтво та ін.
Посилання на основну публікацію