Суспільство – це складна динамічна система

Наявність органу, на якого покладено функції контролю над процесами відтворення і саморегулювання (приклад: ватажок, модератор форуму).

Існування в особливих матерії, іменованих соціальним часом і соціальним простором. Примітно, що зазначені матерії ніяк не пов’язані з загальноприйнятими поняттями тимчасових і просторових показників (приклад: таємне співтовариство, клан гравців в покер з різних країн).

Історичні передумови. Процес формування будь-якого громадського об’єднання протікає в умовах початкового наявності будь-якої спільноти людей, пов’язаних між собою що-небудь (приклад: родинні стосунки, моральні підвалини, національні традиції).

Структурою суспільства називається сукупність тих чи інших соціальних груп / спільнот і взаємозв’язків як між ними, так і між їх членами.

Соціальна спільність як структурна одиниця є формуванням, до складу якого входять люди, об’єднані спільними прагненнями, діяльністю або інтересами, наприклад, співдружність журналістів, клуб любителів тварин, спільнота фанатів певного артиста.

Нічого не зрозуміло? Ну, тоді дивимося відео (там все поличках):

Функції суспільства

Будь-який соціальний інститут переслідує конкретні цілі, які і стають аспектами, що зумовлюють його функції. Наприклад, функції армії полягають в забезпеченні безпеки певної територіальної одиниці, лікарень – виліковувати людей від різних патологій і функціональних порушень органів і систем організму.

Фахівці з різних областей (соціологія, філософія, суспільствознавство, історія), вивчаючи і аналізуючи функції суспільства і намагаючись їх класифікувати, виділили 4 основні з них:

  • Управлінська / контролююча. Полягає в регулюванні взаємозв’язків і взаємовідносин між членами соціальних інститутів шляхом створення певних правил, норм поведінки, морально-етичних канонів, санкцій, обов’язків, табу;
  • Виробнича / розподільна. В основі цієї функції лежить створення і масове виробництво товарів і продуктів відповідно до потреб членів суспільства;
  • Соціальна. Розподіл і доведення до свідомості членів спільноти поведінкових норм, забезпечення їх розуміння і дотримання;
  • Функція відтворення. Забезпечення появи нових членів.

За родом здійснюваної діяльності функції соціальних інститутів поділяються на 2 типи – явні і приховані.

  • У першому випадку це офіційно оформлена діяльність, повністю прийнята державними органами і людьми (приклад: навчання у ВНЗ, шлюб).
  • У другому випадку має місце ненавмисна або навмисне прихована діяльність (тіньова економіка, кримінальні структури).

Сфери і елементи

Елементами спільноти називаються структурні складові різних суспільних сфер:

  • Політична сфера – управлінська сфера, яка регулює міжнаціональні відносини, взаємозв’язки між членами соціальних інститутів, державними структурами і суспільством. Ключові елементи – суди, армія, політика, парламент, держава (що це таке?) І т.д .;
  • Духовна сфера – включає в себе процеси формування, поширення, усвідомлення членами спільноти морально-етичних норм, а також передачі цих норм представникам наступних поколінь. Ключові елементи – етика, мораль, освіта, культура і т.д .;
  • Економічна сфера – відповідальна за виробництво, обмін і споживання. Якщо уявити, що суспільство є організмом, то економіка буде виступати в якості фізіологічних процесів, що протікають в ньому. Сприятливий перебіг зазначених процесів і забезпечує спільноті нормальне існування. Ключові елементи – товар, податок і банк, комерція і бізнес, гроші і товарообіг, ринок і т.д .;
  • Соціальна сфера – охоплює взаємини і їх принципи в різних вікових і соціальних спільнотах. Дана сфера – один з основних показників стабільності і благополуччя суспільного існування. Ключові елементи – сім’я (що це?), Рід, клас, стан, нація.
Посилання на основну публікацію