Суспільний прогрес: критерії та тенденції

Суспільний прогрес як поняття суспільствознавства

Суспільний прогрес – це глобальний історичний процес розвитку суспільства від нижчого до вищого, від примітивного, дикого стану до вищого, цивілізованого. Цей процес відбувається завдяки розвитку надбань:

 • наукових;
 • технічних;
 • соціальних;
 • політичних;
 • моральних;
 • культурних.

Вперше теорію прогресу описав відомий французький публіцист абат Сен-П’єр у своїй книзі «Зауваження про безупинний поступ загального розуму» в 1737 році. По його теорії прогрес закладений Богом у кожній людини і цей процес неминучий, як природні явища.

Надалі дослідження прогресу як суспільного явища продовжилося і поглибилось.

Критерії прогресу

Критерії прогресу – це основні параметри його характеристики:

 • соціальної;
 • економічної;
 • духовної;
 • науково-технічної.

Соціальний критерій – це рівень соціального розвитку.

Передбачає рівень:

 • свобод людей;
 • якість життя;
 • ступінь різниці між багатими і бідними;
 • наявність середнього класу і т. д.

Основні двигуни соціального розвитку – це:

 • революції;
 • реформи.

Тобто радикальна повна зміна всіх верств суспільного життя і поступова її зміна, перетворення. Різні політичні школи по-різному оцінюють ці двигуни.

Наприклад, всім відомо, що Ленін підтримував тільки революцію, реформи царської влади його зовсім не влаштовували.

Економічний критерій – це ріст ВВП, торгівлі та банківської сфери, і інші параметри економічного розвитку.

Економічний критерій – найважливіший, так як впливає на інші.

Важко думати про творчість або духовну самоосвіту, коли їсти нічого.

Духовний критерій – моральний розвиток – один з найбільш суперечливих, так як різні моделі суспільства оцінюються по-різному.

Наприклад, на відміну від європейських країн, арабські країни не вважають толерантність до сексуальних меншин духовним прогресом, і навіть навпаки – регресом.

Тим не менш, є загальноприйняті параметри, за якими можна судити про духовний прогрес. Наприклад, засудження вбивств і насильства характерно для всіх сучасних держав.

Науково-технічний критерій – це наявність нової продукції, наукових відкриттів, винаходів, передових технологій, коротше – інновацій. Найчастіше під прогресом мають на увазі цей критерій в першу чергу.

Альтернативні теорії

Поняття прогресу зазнає критики ще з 19-го століття. Ряд філософів і істориків заперечують прогрес як суспільне явище повністю.

Дж. Віко розглядає історію суспільства як циклічний розвиток зі злетами і падіннями.

А. Тойнбі в якості прикладу наводить історію різних цивілізацій, в кожній з яких є фази:

 • виникнення;
 • зростання;
 • занепаду;
 • розкладання (Майя, Римська імперія тощо).

На мій погляд ці суперечки пов’язані з різним розумінням самого визначення прогресу як такового, а також з різним розумінням його соціальної значущості.

Тим не менш, без суспільного прогресу в нас не було б суспільства в його сучасному вигляді з його досягненнями і звичаями.

Посилання на основну публікацію