Суперечливість суспільного прогресу

Перераховані вище напрямки суспільного розвитку (прогрес, регрес) в історії протікають взаємопов’язано. Найчастіше прогрес в одній області може супроводжуватися регресом в іншій, прогрес в одній країні – регресом в інших. Суперечливість суспільного прогресу ілюструють такі приклади:

  • Друга половина XX століття знаменна бурхливим прогресом в науці – автоматизація та комп’ютеризація виробництва (прогрес). Для розвитку цієї та інших галузей науки потрібні величезні витрати електрики, теплової та атомної енергії. НТР поставила все сучасне людство на грань екологічної катастрофи (регрес).
  • Винахід технічних пристроїв безумовно полегшує побут людини (прогрес), але негативно впливає на його здоров’я (регрес).
  • Могутність Македонії – країни Олександра Македонського (прогрес) було засновано на руйнування інших країн (регрес).
Посилання на основну публікацію