Сучасний етап соціального розвитку

Перехід до різноманітних форм власності, створення приватних підприємств, акціонерних товариств, кооперативів веде до появи нових соціальних груп: фермерів, підприємців та ін. Сьогодні велика частина населення зайнята в державному секторі економіки.

Ставлення до цих процесів у суспільстві різне. Одні вітають ці зміни, вважаючи, що, тільки відроджуючи різноманітні види господарювання, реально перетворюючи людину в власника засобів виробництва і плодів своєї праці, ми зможемо підняти економіку. Крім того, в цих умовах людям легше проявити себе, реалізувати свої можливості.

Однак чимало і скептиків. Вони стверджують, що відбувається повернення до експлуататорському минулого, що повноправними власниками стануть одиниці, а основна маса перетвориться на безправних найманих працівників, мільйони складуть армію безробітних. Вже зараз формується клас людей, які отримують величезні прибутки за рахунок паразитування на посередницьких операціях у сфері фінансів і торгівлі. Причому ці доходи не вкладаються у виробництво, а осідають за кордоном в банках, акції і нерухомості.

Міняється положення і традиційних груп населення. Відбувається значне розшарування серед робітничого класу. Частина його, пов’язана з сучасним наукомістким виробництвом, т. Е. Використовують передові наукові досягнення, може успішно конкурувати в умовах ринкової економіки. Багато хто, однак, трудяться на застарілому обладнанні на підприємствах вчорашнього дня і зацікавлені в отриманні хоча і низького, але стабільного доходу, захищеного від будь-яких ринкових коливань.

Для сільського жителя все більшого значення набуває присадибну ділянку, який перетворюється фактично в приватновласницьке володіння і дає суттєву частину всього товарного сільськогосподарського продукту.

Дуже складні процеси відбуваються в середовищі досить численного у нас шару інтелігенції. Багато висококваліфіковані фахівці, що займали раніше досить високе соціальне становище, істотно знизили свій статус. Престиж ряду професій, пов’язаних з інтелектуальною працею, впав. Подальший розвиток цих процесів може обернутися для суспільства великими втратами.

Соціальна нестійкість нашого суспільства обумовлена і великий міграцією населення.

Таким чином, у соціальній сфері виникло чимало гострих протиріч, вирішення яких вимагає продуманої соціальної політики.

Посилання на основну публікацію