1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Сучасне суспільство

Сучасне суспільство

Якщо задатися питанням: що являє собою сучасне суспільство? То відповідь буде наступним: це індустріальне і постіндустріальне (інформаційне) суспільство, в якому велику роль відіграють наука, знання, техніка, освіта.

Як ви думаєте, якими трудовими навичками, якостями повинен володіти сучасна людина, щоб бути успішним?

Склад сучасного суспільства

За останні сто років дуже сильно змінився соціальний склад суспільства. У XXI столітті велика частина населення живе в містах. Завдяки новій техніці і новим способам роботи в сільському господарстві потрібно все менше працівників. Якщо кілька століть тому велика частина населення займалася сільськогосподарською працею, то тепер у розвинених країнах достатньо 5% сільського населення, щоб прогодувати всіх жителів. Але тим не менш сільськогосподарська праця залишається дуже важливою складовою економіки. Він годує нашу планету.

Багатомільйонні міста – мегаполіси стали символом нашого часу.

Які найбільші мегаполіси світу вам відомі?

цікаві факти
Сучасні міста діляться на малі (до 50 тис. Жителів), середні (50-100 тис.), Великі (100-250 тис.), Великі (250-500 тис.), Найбільші (500 тис.- 1 млн) і міста-мільйонери (понад 1 млн жителів). Найбільшим містом нині вважається Мехіко, в якому проживає 20 млн чоловік.

Сучасне суспільство включає в себе людей різних професій. З’являються нові спеціальності (програмісти, фахівці з комп’ютерної графіки, менеджери та ін.), Яких ще недавно не існувало. Підвищуються вимоги до сучасного працівника, рівнем його знань, умінь, професійної майстерності та відповідальності. У багатьох країнах світу, щоб отримати середню освіту, в школах вчаться 12-14 років. Широке поширення набуло професійну освіту в державних і приватних коледжах і університетах.

сучасне виробництво

Роботизовані виробництва, гігантські супермаркети, космічні станції – такі ознаки сучасного суспільства.

Сьогодні лідирують такі галузі промисловості, як електроніка, комп’ютерна техніка, телекомунікації, новітні технології видобутку корисних копалин, нафтохімія, фармацевтика (науково-практична галузь, що займається питаннями одержання, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів). Суспільство виробляє все більша кількість товарів, пропонує найрізноманітніші послуги.

В економічно розвинених країнах світу завдяки успіхам електроніки стала можливою автоматизація виробництва, а потім і його роботизація. У сучасній промисловості діють десятки тисяч роботів і автоматизованих комплексів.

Додаткове читання На підприємствах «Тойоти», які виробляють автомобілі, по 10 днів тривають автоматичні процеси без найменшої участі людей або під контролем декількох фахівців. В автоматизованому процесі повторювані операції, раніше вироблялися вручну, тепер виконуються машинами, а завданнями працівників стають лише спостереження і контроль.

Поясніть на прикладі підприємств «Тойоти», які зміни відбулися у праці людини в постіндустріальному суспільстві порівняно з індустріальним? З чим пов’язані ці зміни?

Останнє слово в науці і виробництві – застосування нанотехнологій.

Радимо запам’ятати!
Нанотехнології – це технології роботи з речовиною на рівні окремих атомів (найдрібніших частинок, з яких складаються клітини).

Нанороботи, створені з наноматеріалів і розміром порівняні з молекулою, володіють функціями руху, обробки і передачі інформації, виконання програм.

Сучасні засоби зв’язку і комунікації

Важко уявити сучасне життя без автомобілів, літаків, космічних супутників Землі. Супутникові технології відкрили перспективу всесвітнього телебачення і глобального зв’язку. Супутник виведений далеко в космос, так що в радіусі його дії знаходиться майже половина земної кулі. Нові інформаційні засоби комунікації зв’язали людей воєдино по всьому світу. Радіосигнали передаються на будь-які відстані за частки секунди. Мобільні телефони стали звичним каналом спілкування для багатьох людей.

Радимо запам’ятати!
Засоби комунікації – все, що допомагає людям спілкуватися між собою: транспорт, радіо, телебачення, газети, Інтернет.

Кожну історичну епоху і тип суспільства знаменують великі відкриття. В доіндустріальному суспільстві революційні зміни справило відкриття вогню, винахід колеса і алфавіту; в індустріальному – парової машини і конвеєрної лінії, в постіндустріальному суспільстві – комп’ютера та Інтернету.

Початок інформаційної революції – поширення комп’ютерів та Інтернету – відноситься до другої половини XX століття.

Радимо запам’ятати!
Інформаційна революція – перетворення суспільних відносин через кардинальних змін у сфері обробки інформації.

додаткове читання
Всього в історії було чотири інформаційних революції. Перша пов’язана з винаходом писемності, друга викликана винаходом книгодрукування. Третя (кінець XIX століття) обумовлена винаходом електрики, завдяки якому з’явилися телеграф, телефон, радіо, що дозволяють оперативно передавати і накопичувати інформацію в будь-якому обсязі. Четверта революція, що почалася в 60-і роки XX століття, пов’язана з винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп’ютера.

Поясніть, чому винахід писемності, книгодрукування, електрики призводило до інформаційних революцій?

Остання інформаційна революція висуває на передній план нову галузь – інформаційну індустрію, пов’язану з виробництвом технічних засобів, технологій для виробництва нових знань. Найважливіша складова інформаційної індустрії – інформаційна технологія.

Комп’ютери проникли в усі сфери життя людини. З їх допомогою можна отримувати і обробляти інформацію, робити складні обчислення, здійснювати зв’язок між користувачами комп’ютерних мереж по всьому світу. Інтернет – Всесвітня комп’ютерна мережа – об’єднав мільйони людей і сотні країн, ліквідував перешкоди для спілкування в різних областях науки, культури та освіти.

цікаві факти
Мережа Інтернет об’єднує більше 2 млрд жителів планети і доступна в 180 країнах і регіонах, а число її користувачів постійно збільшується. У нашій країні ринок інтернет-послуг розвивається стрімко. У 2012 році число користувачів Інтернету в Росії склало понад уо млн осіб. Росія займає третє місце в світі за кількістю часу, який її жителі проводять в соціальних мережах.

Число користувачів Інтернету зростає рік від року. Як Інтернет допомагає вам у навчанні? А може бути, заважає?

В Інтернеті можна запросити будь-які пізнавальні та розважальні програми, придбати товари в інтернет-магазині, купити квитки в театр, на поїзд і літак. Завдяки Інтернету люди знайомляться, спілкуються, влаштовуються на роботу, дізнаються останні новини і т.д. Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, де ви можете отримати інформацію по вас цікавлять в галузі освіти, науки, культури, економіки, політики, права, у сфері життя молоді і ін.

Дуже популярним стало спілкування за допомогою соціальних мереж – віртуальних спільнот людей, спілкування між якими опосередковано інформаційними технологіями, насамперед Інтернетом. Вони стали основним каналом спілкування серед молоді. Соціальна мережа Facebook сьогодні є найпопулярнішим сайтом у світі.

Сучасна людина має величезні можливості для того, щоб зробити своє життя гідною і цікавою.

Підіб’ємо підсумки
Сучасне суспільство називають постіндустріальним тому, що на зміну димлячим заводам і фабрикам (індустрії) прийшли роботизовані виробництва та комплекси. А інформаційним воно називається тому, що його рушійною силою виступають наукові знання і високі технології, насамперед – інформаційні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Світ як єдине ціле