Суб’єкти та види підприємницької діяльності

Суб’єкти підприємницької діяльності.

Суб’єкт підприємництва може бути або фізичною особою або юридичною особою.

Фізична особа – це індивідуальні підприємці, які ведуть свою діяльність без утворення юридичної особи, зареєстровані відповідно до законодавства і характеризуються повною майновою відповідальністю за всіма зобов’язаннями.

Юридична особа – це організація, що володіє відокремленим майном, яка може мати цивільні права та обов’язки, а також бути позивачем або відповідачем у суді.

Якщо з фізичними особами все ясно, то з юридичними особами все набагато складніше.

Класифікація юридичних осіб.

Юридичні особи поділяються, в першу чергу, на комерційні та некомерційні організації.

Некомерційні організації – це споживчі кооперативи, громадські організації, релігійні організації, благодійні фонди і т. д.

Комерційні організації бувають наступні:

 • Виробничі кооперативи.
 • Державні і муніципальні підприємства.

Господарські товариства і суспільства:

 • повне товариство;
 • товариство на вірі;
 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • товариство з додатковою відповідальністю;
 • акціонерне товариство (закриті і відкриті акціонерні товариства).

Види підприємницької діяльності.

Повний список видів підприємницької діяльності в Україні величезний.

Якщо ж узагальнити, то всі ці види можна розсортувати по чотирьом основним типам:

 • Виробнича діяльність: науково-технічна, інноваційна, виробництво товарів, надання послуг, виробниче споживання товарів.
 • Комерційна діяльність: торгівля, торговельно-закупівельна, торгово-посередницька, товарні біржі.
 • Фінансова діяльність: банківська, страхова, аудиторська, лізингова.
 • Консультативна: загальне керування, адміністрування, фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, інформаційні технології.
Посилання на основну публікацію