Ступені (рівні) пізнання

Існує два ступені пізнання: чуттєве і раціональне. Чуттєве пізнання відбувається за допомогою органів чуття (зір, дотик, нюх, слух, смак). Це безпосередня форма пізнання, в процесі якого знання виходять шляхом прямого контакту. Наприклад, ви вийшли на вулицю і відчули холод. Таким чином, чуттєвий рівень дозволяє пізнати тільки зовнішні властивості об’єкта пізнання. Даний рівень включає в себе три форми. Запам’ятайте їх:

Відчуття – відображення в свідомості окремих властивостей об’єкта пізнання. Наприклад, яблуко кисле, голос приємний, плита гаряча.

Сприйняття – відображення всіх властивостей об’єкта пізнання в цілості. Наприклад, ми їмо яблуко, відчуваємо його смак (окреме властивість), але в той же час сприймаємо і запах, колір, форму яблука в цілому.

Уявлення – образ сприйнятого об’єкта пізнання, що зберігся в пам’яті. Наприклад, ми можемо згадати і уявити, яким смачним було яблуко, з’їдене вчора. Подання може відбуватися не тільки за допомогою пам’яті, але і за допомогою уяви. Так, ще до початку будівництва будинку архітектор може уявити яким він буде.

Результатом чуттєвого пізнання є образ. Роль чуттєвого пізнання велика. Органи почуттів пов’язують людини з зовнішнім світом, без них він не здатний мислити і пізнавати. Чуттєве пізнання притаманне не тільки людині, а й вищим тваринам.

Наступний щабель – раціональне пізнання відбувається за допомогою розуму і абстрактного мислення. Якщо чуттєве пізнання відбувається безпосередньо, то раціональне є опосередкованою формою пізнання. Наприклад, щоб дізнатися холодно на вулиці чи ні людині не обов’язково виходити з дому, достатньо подивитися термометр. Якщо на чуттєвому рівні людина пізнає зовнішні властивості об’єкта пізнання, то на раціональному рівні встановлюються внутрішні властивості об’єкта, його сутність. Даний рівень пізнання також включає три форми:

Поняття – це думка, яка фіксує ознаки і властивості об’єкта пізнання. Наприклад, «Дерево». Поняття в свідомості людини зв’язуються між собою і формують судження.

Судження – думка, яка стверджує або заперечує що – або про пізнаваного об’єкта. Наприклад, «Усі дерева відносяться до класу рослин».

Умовивід – кінцевий висновок, який формується в процесі мислення над поняттями і судженнями. Наприклад, «Смерічка – це хвойне дерево. Оскільки всі дерева відносяться до класу рослин, отже, ялина теж рослина “.

Результатом раціонального пізнання є знання. Раціональне пізнання притаманне тільки людині. Розгляньте ілюстрацію. Мислення являє собою цілісний процес, що відбувається в результаті чуттєвого і раціонального пізнання.

Яка ступінь пізнання важливіше, первинні? Стосовно цього питання у філософії виділилися два протистоять один одному напрямку: раціоналізм і сенсуалізм (емпіризм). Раціоналісти основою пізнання визнають розум і абстрактне мислення. Для них чуттєве пізнання вдруге. А сенсуалісти (емпірики) на перше місце ставлять відчуття, сприйняття і уявлення, тобто почуття. Для них вдруге раціональне пізнання.

Насправді чуттєве і раціональне рівні пізнання є єдиним процесом. Просто в одних пізнавальних процесах переважає чуттєве пізнання, а в інших раціональне.

Посилання на основну публікацію