Структура і компоненти економіки

У структуру економіки входять продуктивні сили і виробничі відносини.

• Продуктивні сили – сукупність засобів виробництва (предмети праці і засоби праці), робочої сили і технологічних процесів.
• Виробничі відносини – механізм створення, розподілу, продажу й обміну товарів.

Компонентами економіки є виробництво, розподіл, споживання та обмін.

– Виробництво – процес створення матеріальних благ, що охоплює як продуктивні сили суспільства, так і виробничі відносини людей.

– Розподіл – поділ, надання кожному певній частині. Розподіл може бути за розміром власності, з праці, за потребами.

– Споживання – використання чогось для задоволення потреб. Суспільство споживає вироблені товари і послуги.

– Обмін – процес руху продуктів праці як форма розподілу вироблених суспільством цінностей. Обмін буває грошовий, безгрошовий, натуральний.

Посилання на основну публікацію