Структура діяльності

Особливість людини полягає в тому, що він, плануючи будь-яку діяльність, може передбачити результат своєї праці, ставить цілі, шукає засоби її досягнення. Тобто, діяльність людини складається з різних компонентів, що складають її структуру. Дізнаємося докладніше, що таке структура діяльності людини.

Мета

Одним з найважливіших елементів діяльності є мета, тобто те, на що спрямована праця, уявний образ.

Мета можна проілюструвати прикладом. Скульптор вирішив створити пам’ятник героям Великої Вітчизняної війни. Спочатку він представляє, як буде виглядати майбутня скульптура, і тільки потім здійснює свої задуми, створюючи те, що намалювала його уява. В цьому випадку пам’ятник, що представляється подумки – це мета майстра, а готова робота – результат.

Засоби

Для для того, щоб досягти мети, людині необхідно застосовувати будь-які засоби, тобто те, що допомагає реалізовувати діяльність. Наприклад, будівельник, зводячи будинок, використовує цегла, цемент, різні інструменти. Є свої кошти і в пізнавальної діяльності: учень для отримання знань використовує підручники, карти, енциклопедії.

Результат

Поставивши за мету, використовуючи спеціальні засоби, людина отримує результат. Це те, чого він хотів досягти: речі, відносини, знання.

Результатом діяльності людини на протязі всього історичного розвитку є культура. Все, що ми бачимо навколо себе – будинки, автомобілі, предмети побуту, одяг – все це з’явилося завдяки усвідомленій діяльності людей.

Мотиви

Ті чи інші умови спонукають людину ставити цілі і досягати їх. Те, чому ми прагнемо зайнятися будь-якою діяльністю, називають мотивом. Для одного і того ж дії можуть бути різні мотиви. Наприклад, двоє письменників пишуть книгу. Один з них хоче заробити, продаючи свою працю, стати відомим. Іншому просто хочеться викласти свої думки на папері. Інший випадок: вирішивши порадувати батьків, учень почав активно проявляти себе в навчальній, творчої та спортивної діяльності.

Дії

Діяльність виражається в будь-яких діях. Навчальна – в читанні, вирішенні завдань, написанні творів і так далі, художня – в написанні картин, музики, виконанні танцювальних рухів і інше.

Діяльність може здійснюватися усвідомлено (коли поставлена ​​мета, намічені засоби) і несвідомо (в результаті імпульсивних, необдуманих дій, але неусвідомленість не є порушенням дії).

У цьому полягають структура і специфіка діяльності.

У науці поняття діяльності часто співвідносять з поведінкою. Спробуємо зрозуміти, в чому подібність і відмінність цих понять.

Поведінка і діяльність людини відрізняються усвідомленістю і цілеспрямованістю. Тому варто розрізняти поняття поведінки людини і тварини.

Різниця цих термінів у тому, що діяльність – більш повне і широке поняття. Воно охоплює всі види дій, що здійснюються людиною. Поведінка відображає ставлення людини до суспільства, в якому він живе, прийняття, або неприйняття ним загальноприйнятих норм і законів, ступінь засвоєння особистістю суспільно важливих якостей.

Що ми дізналися?

Вивчивши тему суспільствознавства 10 класу, ми з’ясували, що усвідомлена діяльність має свою структуру. До її елементів відносяться мета, засоби, дії і результат. Також важливим компонентом діяльності, без якого вона неможлива – мотив, тобто, те, що спонукає виконувати ті чи інші дії. Одна і та ж діяльність може бути викликана різними мотивами, також як один мотив може бути причиною різних видів діяльності.

Посилання на основну публікацію