Способи врегулювання соціальних конфліктів

Які ж існують способи врегулювання конфлікту? Їх декілька:

  • Уникнення – ухилення від конфлікту, замовчування проблеми (цей спосіб не вирішує конфлікт, а лише тимчасово пом’якшує або затримує його).
  • Компроміс – вирішення проблеми шляхом взаємних поступок, які відповідають все протиборчі сторони.
  • Переговори – мирний обмін пропозиціями, думками, аргументами, спрямованими на пошук спільного вирішення існуючої проблеми.
  • Посередництво – залучення третьої сторони для врегулювання конфлікту.
  • Арбітраж – звернення до авторитетного органу влади, наділеному спеціальними повноваженнями і соблюдающему законодавчі норми (наприклад, адміністрація установи, суд).
Посилання на основну публікацію