Спілкування як вид діяльності людини

Поняття спілкування спливає не тільки в науках про суспільство і людину, але і в природничих науках.

Поняття спілкування спливає не тільки в науках про суспільство і людину, але і в природничих науках. З точки зору суспільствознавства, спілкування – це спосіб передачі інформації від однієї людини іншій. Це також процес установки і еволюції контактів між людьми або групами людей.

Спілкування – це такий вид спільної діяльності людини, без якого неможливий будь-який інший вид спільної діяльності. Спілкування супроводжує багато видів праці.

Унікальність спілкування як виду діяльності полягає в наступному. Практично всі види діяльності будуються за принципом суб’єкт-об’єкт, тобто людина впливає і модифікує об’єкт – те, на що спрямована його діяльність. Спілкування зазвичай будується за принципом суб’єкт-суб’єкт, тобто рівноправна взаємодія двох індивідів.

Функції спілкування.

У структурі спілкування психологи виділяють три сторони – сприйняття, комунікація і взаємодія. Звідси можна вивести три основні функції спілкування.

 • Перцептивна функція. Вона ж – афективно-комунікативна. Проявляє емоційну сферу людини, його ставлення до того, що його оточує.
 • Інформаційно-комунікативна функція. Функція обміну інформацією. Саме цю функцію найчастіше асоціюють з поняттям спілкування.
 • Інтерактивна функція. Вона ж – регуляционно-комунікативна. Функція організації спільної діяльності.

Цілі та види спілкування.

Цілей спілкування людини безліч, але всі вони діляться на два типи:

 • Спілкування як засіб досягнення якоїсь іншої цілі, яка до спілкування відношення не має. Наприклад, запитати у перехожого, як пройти на автовокзал, має реальну мету – не запізнитися на автобус, і ця мета не пов’язана безпосередньо зі спілкуванням.
 • Спілкування як самоціль. Коли ви телефонуєте одному поговорити, ваше спілкування – це самоціль.

Щодо змісту самого спілкування його можна розділити на п’ять категорій (видів).

 • Когнітивне. Обмін інформацією.
 • Емоційне. Обмін емоціями. Емоційне зараження, завдяки чому можливий такий вид спілкування. Приклад – розповісти кому-небудь анекдот, щоб підняти настрій.
 • Мотиваційне. Найчастіше мета такого спілкування – переконати кого-небудь, умовити, агітувати і т. д.
 • Діяльнісне. Обмін вміннями та навичками. Будь-яка спортивна секція або гурток любителів співу – приклад діяльнісного спілкування.
 • Матеріальне. Обмін матеріальними цінностями.
  В якості висновку можна сказати, що така складна діяльність, як спілкування, відрізняє людину від тварини, піднімає її на вищий соціальний рівень.
Посилання на основну публікацію