Специфічні особливості людини «мислення» і «мова»

Чим відрізняється людина від тварини? У першу чергу можливістю мислити, міркувати і виводити свої думки за допомогою членороздільної мови.

Поняття мислення
Мислення – це найвищий етап людського пізнання, усвідомлення тих сторін світу, які не можуть безпосередньо сприйматися людиною. Завдяки мисленню, людина не лише пристосовується до умов навколишнього середовища, подібно тварині, але й активно перетворює її.

Мислення людини складається з трьох взаємопов’язаних чинників: поняття, судження і умовивід. На етапі поняття людина відстежує закономірний процеси, які відбуваються в житті суспільства або довкіллю. Завдяки таким спостереженнями, людина починає усвідомлювати їх істинність або хибність, виробляти власну думку на їх рахунок – у цьому полягає етап судження.

Умовивід з’єднує кілька суджень, завдяки яким відбувається вироблення людиною моделі подальшої поведінки або створення нових варіантів суджень про оточуючих речах і подіях, що відбуваються.

Поняття мови
Мова – це форма спілкування людей, яка відбувається за допомогою застосування мови. Мова дозволяє людині не тільки пізнавати навколишній світ, але й передавати інформацію іншим людям. Мова невідривно пов’язана з процесом мислення. Її існування неможливе без розумового процесу.

Адже мова – це в першу чергу матеріально відчутна форма думки. Мова являє собою не тільки будову людиною лінгвістичних конструкцій, але і здатність їх логічного сприйняття. Головна функція мови – це комунікативна функція, завдяки чому відбувається спілкування індивідів між собою, в тому числі інформаційний обмін.

Виходячи від форми спілкування, мова класифікується на усну та письмову мову. Усне мовлення має на увазі здатність людини говорити і слухати, письмова – читати і писати.

Здатність людини до творчості
Творчість – це процес діяльності людини, в ході якого їм створюються нові духовні, або ж матеріальні цінності. Здатність людини до творчості виходить з його здатності мислити.

Здатність до творчості і його взаємозв’язок з мисленням можна розглянути на наступній схемі:
Я дивлюся, як танцюють інші люди (перша фаза мислення – поняття). Я думаю, що це красиво (друга фаза мислення – судження). Я знаю, як цей танець поліпшити (третя фаза мислення – умовивід). Я сам танцюю танець, який поліпшив (творчість).

Ми бачимо, що здатність людини до творчості являє собою сукупність аналізу та синтезу. Англійським психологом Г. Уоллесом були виведені основні фази творчого мислення:

1. Підготовка – людина формулює завдання і розглядає основні шляхи її вирішення.

2. Інкубація – людина забуває про раніше поставлених завданнях творчої реалізації і повністю переключається на інші речі. Дуже часто на цьому етапі спроби творчої реалізації припиняються повністю.

3. Осяяння – на інтуїтивному рівні людина повертається до ідеї творчої реалізації.

4. Перевірка – безпосереднє матеріальне втілення творчої ідеї.

Посилання на основну публікацію