Соціальний статус — коротко

Структурним компонентом суспільства як системи є соціальна взаємодія індивідів і груп, що ґрунтується на соціальних статусах і соціальних ролях.

Соціальний статус – становище людини в суспільстві, яке залежить від його віку, статі, етнічної приналежності, освіти, професії, сімейного стану, рівня доходу і власності.

Соціальний статус припускає наявність відповідних прав і обов’язків. Кожна людина володіє не одним, а кількома соціальними статусами, тобто статусним набором. Але в статусному наборі можна виділити головний статус, з яким людина ідентифікує себе сам або його ідентифікують інші. Виділяють природжені і придбані (досягаються) статуси. До природженим відносяться ті, з якими людина народилася: стать, раса, національність. Набутий статус пов’язаний з досягненнями людини, його індивідуальними здібностями і талантами, а також зробленим вибором: професія, посада, звання. У відповідності зі своїм статусом людина повинна виконувати ті чи інші дії, які характеризують його соціальну роль.

Посилання на основну публікацію