Соціальні норми – коротко

Соціальні норми – загальні правила регулювання відносин людей в суспільстві-. Серед них виділяють:

– Звичаї (традиції, обряди) – історично сформовані зразки і правила поведінки;

– Правові норми – норми, закріплені в законах, видаваних державою, де чітко описані межі поведінки і покарання;

– Моральні норми – духовно-моральні цінності;

– Політичні норми – норми, що регулюють відносини між особистістю і владою, між соціальними групами;

– Релігійні норми – норми моралі, підтримувані свідомістю віруючих і релігійною вірою;

– Естетичні норми – уявлення про прекрасне і потворне;

– Правила етикету – зразки правильної поведінки і спілкування;

– Мода – сукупність смаків і поглядів, що панують в певній суспільному середовищі в певний, зазвичай недовгий час.

Крім соціальних норм існують і інші способи регулювання поведінки. Серед них дозвіл, припис та заборону.

– Дозвіл – дозвіл, дозвіл даного варіанту поведінки.

– Припис – розпорядження, наказ, вказівка ​​на необхідну поведінку.

– Заборона – заборона на даний стиль поведінки.

Посилання на основну публікацію