Соціальні норми і функції соціальних норм

Важливу роль в суспільстві відіграють правила поведінки, упорядковують і що регулюють суспільні відносини. Ці правила прийнято називати соціальними нормами, в них відображаються цінності окремих соціальних груп або суспільства в цілому. Також соціальні норми формують моделі належної поведінки. Запам’ятайте визначення:

Соціальні норми – встановлені в суспільстві правила, приписи, вимоги, зразки дозволительного або забороняє характеру.

Соціальні норми виконують ряд суспільно значимих функцій:

  • Інтеграційна функція – об’єднання індивідів в групи, груп в суспільство і збереження згуртованості.
  • Регулююча функція – соціальні норми служать свого роду еталонами поведінки, містять в собі певні інструкції того, як слід поводитися в тих чи інших життєвих ситуаціях.
  • Виховна функція – підготовка підростаючого покоління до життя, соціалізація.
  • Контролююча функція – попередження відхилень у поведінці і покарання за відхилення.
Посилання на основну публікацію