Соціальні конфлікти

Про конфлікти, які виникають в міжособистісному спілкуванні – їх причини, етапах розвитку конфліктної ситуації, шляхи виходу з неї, ви дізналися з попередніх параграфів. Тут ми зупинимося на більш масштабних конфліктах, які зачіпають великі групи людей, а іноді й суспільство в цілому.

Саме слово «конфлікт» походить від латинського conflictus і означає зіткнення. У суспільстві, як уже зазначалося, окремі представники і цілі групи займають різне соціальне становище. Це означає, що різні і їхні інтереси. У певних ситуаціях ці інтереси можуть виявитися прямо протилежними. Приміром, незаможні групи населення стоять за державно-централізовану систему розподілу основних товарів і послуг. Це дає можливість їм зберігати нехай невисокий, але гідний, а головне – гарантований рівень життя. Інші групи населення, які мають високі доходи, зацікавлені в тому, щоб держава якнайменше втручалося в економіку.

За довгий період свого існування людство виробило безліч способів узгодження інтересів. Особливо важливим це виявилося для демократичного суспільства, яке не може будуватися на придушенні інтересів тієї чи іншої соціальної групи.

Проте буває й так, що протилежність інтересів призводить відстоюють їх людей до прямого зіткнення, до відкритої боротьби. У цьому випадку ми говоримо про гострий соціальний конфлікт. Конфлікти виникають не тільки між різними класами, але і між представниками окремих національних, расових, релігійних і навіть поколенческих (конфлікт «батьків і дітей») груп.

Конфлікти можуть охоплювати як окремі галузі суспільного життя, так і суспільство в цілому. Найбільш масштабним, гострим і глибоким суспільним конфліктом є соціальна революція. Взагалі слово «революція» (від лат. Revolution в первісному сенсі означало «круговорот, відкочування». Це мало в’яжеться з утвердилися згодом розумінням революції як якісного, докорінної зміни сформованих суспільних відносин. Однак саме перше значення мали на увазі вожді ранніх революцій в Європі та Північній Америці: революційна боротьба велася тут в ім’я повернення суспільства до природного стану рівності і свободи, цьому протистояли королі і аристократія, насаджують і підтримують відносини панування і підпорядкування.

Подальша історія показала, що революції можуть здійснюватися під різними гаслами. Але на відміну від інших форм соціального протесту – це завжди масові рухи. З історії ви знаєте, що революційні виступи далеко не завжди проходять мирно, часто вони виливаються в насильницькі дії. Як ви думаєте, чому?

Роль соціальних конфліктів оцінюється по-різному. Досить поширеною є точка зору, згідно з якою соціальні конфлікти не тільки неминучі, але й корисні: дозволяючи їх, люди знаходять нові шляхи розвитку, ліквідують застарілі організації і відносини. Чимало прихильників і в іншої позиції: не конфлікт виступає умовою розвитку суспільства, а згода, гармонія, співпраця. Без них суспільство не може зберігати стійкість, накопичувати й передавати новим поколінням матеріальні і духовні багатства.

А яка ваша позиція з цієї проблеми?

Посилання на основну публікацію