Соціальні інститути та їх функції

Поняття соціального інституту в суспільствознавстві передбачає Спенсеровський підхід і підхід Вебленовського

Поняття соціального інституту.

Спенсеровський підхід.

Спенсеровсmкий підхід названий по імені Герберта Спенсера, який знайшов багато спільного у функціях соціального інституту (сам він називав його соціальним установою) і біологічного організму. Він так і писав: «в державі, як і в живому тілі, неминуче виникає регулююча система… При формуванні більш міцного спільноти з’являються вищі центри регулювання і підлеглі центри». Отже, по Спенсеру, соціальний інститут – це організований тип поведінки і діяльності людини в суспільстві. Просто кажучи – це особлива форма суспільної організації, при вивченні якої необхідно робити упор на функціональні елементи.

Вебленовський підхід.

Вебленовський підхід (по імені Торстейна Веблена) на поняття соціального інституту дещо відрізняється. Він робить наголос не на функції, а на норми соціального інституту: “Соціальний інститут — це сукупність суспільних звичаїв, втілення певних звичок, поведінки, області думки, що передаються з покоління в покоління і змінюються залежно від обставин”. Просто кажучи, йому були цікаві не функціональні елементи, а сама діяльність, мета якої-задоволення потреб суспільства.

Система класифікації соціальних інститутів.

У системі класифікації соціальних інститутів основний поділ соціальних інститутів йде по сфері діяльності:

 • економічні – ринок, гроші, оплата праці, банкова система;
 • політичні – уряд, держава, судова система, збройні сили;
 • духовні інститути – освіта, наука, релігія, мораль;
 • сімейні інститути – сім’я, діти, шлюб, батьки.

Крім того, соціальні інститути ділять по своїй структурі на:

 • прості – не мають внутрішнього поділу (сім’я);
 • складні – складаються з декількох простих (наприклад, школа, в якій є безліч класів).

Функції соціальних інститутів.

Будь-який соціальний інститут створений для досягнення якої-небудь мети. Саме ці цілі і визначають функції інституту. Наприклад, функція лікарень – лікування та охорону здоров’я, а армії – забезпечення безпеки. Соціологи різних шкіл виділяли безліч різних функцій в їх прагненні упорядкувати та класифікувати. Липсет і Ландберг змогли узагальнити ці класифікації та виділили чотири основні:

 • функція відтворення – поява нових членів суспільства (головний інститут – сім’я, також інші інститути, з нею пов’язані);
 • соціальна функція – поширення норм поведінки, освіту (інститути релігії, навчання, розвитку);
 • виробництво та розподіл (промисловість, сільське господарство, торгівля, також держава);
 • контроль та керування – регулювання відносин між членами суспільства шляхом вироблення норм, прав, обов’язків, а також системи санкцій, тобто штрафів і покарань (держава, уряд, судова система, органи охорони громадського порядку).

За типом діяльності функції можуть бути:

 • явні – офіційно оформлені, прийняті суспільством і державою (навчальні заклади, соціальні установи, зареєстровані шлюбні відносини тощо);
 • приховані діяльність прихована або ненавмисна (кримінальні структури).

Іноді соціальний інститут починає здійснювати невластиві йому функції, у цьому випадку ми можемо говорити про дисфункцію цього інституту. Дисфункції працюють не на збереження соціальної системи, а на її руйнування. Приклади – кримінальні структури, тіньова економіка.

Значення соціальних інститутів.

На завершення варто сказати про важливу роль, яку відіграють соціальні інститути у розвитку суспільства. Саме характер інститутів визначає успішний розвиток або занепад держави. Соціальні інститути, особливо політичні, повинні бути загальнодоступними, – якщо вони мають закритий характер, то це призводить до дисфункції інших соціальних інститутів.

Посилання на основну публікацію