Соціальні інститути — приклади, ознаки і види

Ми звикли чути поняття інституту в значенні освітнього закладу. Але, виявляється, існує також поняття соціального інституту, який, як форма організації суспільного життя, грає велику роль для кожного з нас. Дізнаємося, що таке соціальний інститут, і які його різновиди існують.

Поняття

Соціальний інститут – це комплекс ролей, які людина грає, перебуваючи в суспільстві, а також норм, які регулюють його поведінку.

Ознаки соціальних інститутів:

 • наявність моделей поведінки (того, як потрібно чинити в тій чи іншій ситуації);
 • наявність особливих норм поведінки, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях;
 • наявність символів (герб і прапор у держави, ікони, релігійні символи у церкви і так далі).

Основні етапи виникнення інституту:

 • поява у людей потреби (наприклад, в отриманні знань і їх передачі, формується мета – організувати цю діяльність);
 • створення спеціальних норм (поява шкільних статутів, правил, законів про освіту і ін.);
 • створення цілої системи знаків і символів (шкільна форма, назва освітніх установ);
 • поява особливих ролей (вчитель і учень, директор і підлеглий);
 • створення матеріальних ресурсів для існування інституту (державна підтримка, внутрішні ресурси);
 • включення в структуру соціальних інститутів суспільства (налагодження зв’язку освітнього закладу з культурними центрами, податковими органами і так далі);
 • формування системи санкцій, передбачених за порушення введених правил поведінки.

З вищесказаного випливає, що причиною виникнення соціального інституту є якась нагальна потреба, яка характерна відразу для великої кількості людей.

Соціальні інститути розрізняються не тільки за характером реалізованих нею функцій, але і по тому, як вони взаємодіють один з одним.

В цьому відношенні виділяють такі види соціальних інститутів:

 • які співпрацюють (сім’я і школа);
 • конфліктуючі (держава і церква на деяких етапах історичного розвитку).

Функції соціальних інститутів

Як ми вже з’ясували, головною (явної) функцією будь-якого інституту є задоволення важливою для людей потреби. Крім цього соціальні інститути виконують приховані функції:

 • підвищення свого престижу;
 • формування у людини дисципліни, точності;
 • створення будь-яких установок, нав’язування ідей.

Що ми дізналися?

Таким чином, одна з тем суспільствознавства присвячена вивченню поняття соціального інституту. Ми з’ясували, що це викликана нагальною потребою форма організації людей, якій притаманні певні правила поведінки, символи і санкції. Головне призначення соціальних інститутів полягає в задоволенні суспільного запиту. Наприклад, інститут освіти реалізує потребу людей в отриманні і передачі знань, а інститут сім’ї – в задоволенні базових потреб, а також турботі, підтримці, вихованні сім’ї, організації спільної господарської діяльності.

 

 

 

Детальніше: https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/socialnye-instituty-priznaki.html#ixzz5Kl9zs7mG

Посилання на основну публікацію