Соціальні групи та їх види

Поняття соціальної групи

Поняття соціальної групи – один з найбільш широко поширених термінів соціології. Соціальна група є предметом вивчення також і:

 • психологів;
 • маркетологів;
 • економістів;
 • правознавців;
 • політологів і т. д.

Соціальні групи – це спільноти людей, що мають які-небудь загальні ознаки, спільні цілі та діяльність, а також пов’язані відносинами в рамках того або іншого соціального інституту (формального або неформального).

Студенти – соціальна група, а освіта – соціальний інститут, батьки, діти, бабусі і дідусі – соціальна група, інститут шлюбу і сім’ї – … я думаю ви самі зрозуміли.

Саме слово група походить з італійської мови і означає вузол. Як термін соціології, воно стало вживатися в XIX столітті, і значення «вузол» обґрунтовано, так як в соціальній групі людей «пов’язують» ті або інші цілі та інтереси.

Ознаки соціальної групи

Яка соціальна група не підлягала б вивченню, вона в будь-якому випадку буде мати всі або більшу частину таких ознак і властивостей:

 • Внутрішня організація;
 • Загальна мета діяльності;
 • Моделі групової діяльності;
 • Взаємини всередині групи.

Стигматизація (давньогрецькою стигма – клеймо, знак; ознаки, за якими можна розпізнати члена групи – одяг або символіка на ній, стиль зачіски, тату, манера поведінки).

Сигнифікація (особливий вид спілкування всередині групи – сленг сисадмінів, наприклад, або мова жестів спецназу).

Хабітуалізація (вироблення у членів групи загальної соціальної позиції, спільної думки і стереотипів поведінки: «Windows – повна фігня», – заявили шанувальники MacOS).
Ідентифікація (ставлення себе до даної групи, здатність відрізняти своїх від чужих: він – москаль, тому що сказав «че», а не «шо» або «що»).

Види соціальних груп

За розміром і поширеністю в суспільстві соціальні групи бувають:

 • великі – існують в масштабах всього суспільства (пенсіонери, народності і нації, чоловіки і жінки, вчені, робітники, діти, школярі, військові, студенти, політики, юристи тощо);
 • середні (робочі якогось заводу, мешканці якого-небудь міста, члени якоїсь конкретної організації);
 • малі (сім’я, компанія друзів, сусіди по під’їзду).

За способом взаємодії:

 • первинні (або контактні) – друзі;
 • вторинні (або безконтактні) – спільнота молодих мам на форумі з відповідною тематикою.

За способом виникнення:

 • офіційні (спеціально організовані, наприклад, рекламний відділ в редакції);
 • неофіційні (стихійно виниклі – глядачі в кінотеатрі);
 • реальні (палата з пацієнтами);
 • умовні (алкоголіки якого-небудь міста, здебільшого незнайомі один з одним, і до цієї соціальної групи себе не зараховують).

За соціальною значимістю:

 • соціально позитивні (сім’я, колектив);
 • соціально деструктивні (або асоціальні – наркомани);
 • антисоціальні (злочинці, кримінальні угруповання).

За типом спільної діяльності:

 • практичні (разом зайняті якимось видом праці);
 • гностичні (наукова діяльність, дослідження);
 • естетичні (творчі групи, спілки письменників, цінителів живопису);
 • гедонічні (дозвілля і розваги: толкієністи, фанати Динамо, шанувальники Олега Винника і т. д.).

Структура соціальної групи

Структура соціальної групи найбільш очевидна у великих групах, менше – в середніх. Мала соціальна група може не мати основних ознак структури, або вони можуть бути слабо вираженими.

Елементів структури соціальної групи – всього два: ядро і периферія. Обидва ці поняття розпливчасті. Чим більше людина має характерних ознак даної соціальної групи – тим ближче вона до ядра (або до його центру), чим менше – тим далі вона від периферії. Найбільш віддалені члени соціальної групи можуть швидко виходити з групи, або навпаки – поступово просуватися до центру (поняття соціальної мобільності).

Візьмемо, приміром, Радикальну партію України. Олег Ляшко – це ядро. Навколо нього розташувалися його сподвижники за Радикальною партією України. Не дуже далеко від них – група радикальних прихильників, які зберегли національні ідеали. На периферії в основному – сучасна молодь, яка підтримує ідеї національної ідентичності і голосує на виборах відповідно. На самому краю периферії – молодий хлопець, який погано знайомий з доктриною партії або взагалі не знає, що це таке; натомість вважає, що “Ляшко – це крутий хлопець”, і тому він теж вважає себе “радикалом”.

Основна особливість соціальних груп полягає в тому, що вони – це не тільки групи людей за інтересами або по спільній діяльності. Це ще й певна групова соціальна позиція людей, грубо кажучи, громадська думка, спосіб вираження якої-небудь соціальної точки зору.

Посилання на основну публікацію