Соціальні групи населення

Взаємодіючи між собою, люди об’єднуються в різні соціальні спільності – сукупності людей, об’єднаних будь-яким загальним ознакою або ознаками. Критерії виділення спільнот можуть бути самими різними: етнічні (нації, народи і народності: російські, таджики, американці), релігійні (релігії і конфесії: православні, католики, мусульмани-суніти), професійні (професії та спеціальності: художники, поліцейські, лоцмани).

Різновидом соціальної спільності є аудиторія – сукупність людей (слухачів, глядачів або читачів), які є об’єктом впливу мистецтва, пропаганди, реклами, літератури, розважальних заходів або освіти. Аудиторія може перебувати як в одному приміщенні (стадіон, лекторій), так і далеко один від одного (радіоаудиторія, телеаудиторія). Слід мати на увазі, що раніше замість терміна «аудиторія» використовувався термін «публіка».

Найбільш часто соціологи говорять про такого різновиду соціальних спільнот, як соціальні групи – сукупності людей, в яких вони певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до них і вважаються їх членами з точки зору інших людей. Від спільності групу відрізняє більш високий ступінь стійкості. Традиційно виділяють первинні (невеликі колективи, в яких встановлюється безпосередній емоційний контакт: сім’ї, компанії друзів) і вторинні (спілкування в яких носить формальний характер, створені для досягнення загальних цілей: робочі бригади, екіпажі літаків) групи.
Існують і інші критерії виділення груп. Так, поділяють малі (від двох до тридцяти чоловік) і великі групи (групи в масштабі суспільства), номінальні (існуючі тільки на папері з метою дослідження) і реальні (існуючі фактично) групи, формальні (існуючі в рамках офіційно визнаних організацій) і неформальні (існуючі на основі збігу інтересів учасників без офіційної інституціалізації) групи.

Соціальні групи виконують в суспільстві ряд функцій, в тому числі социализирующую (знаходження свого місця в суспільстві), інструментальну (здійснення тієї чи іншої діяльності), експресивну (задоволення потреб людей в схваленні, повазі та довірі), підтримуючу (об’єднання людей у важких для них ситуаціях).

Посилання на основну публікацію