Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства – це об’єднання в систему взаємозв’язку соціальних елементів. Зв’язок будується на сталість відносин і обов’язковості присутності елементів в будь-якому вигляді суспільного устрою.

Структурні одиниці

Соціальні одиниці, що створюють структуру, складають будову (скелет) суспільства. Взаємозв’язок окремих елементів, що представляють соціальну сферу держав, передбачає поділ суспільства на частини:

 • групи: класи, касти, стани;
 • шари (рівні);
 • спільності (об’єднання);
 • інститути.

Всі одиниці пов’язані, їх тримають в єдиній системі відносини. Структура суспільства представлена ​​сукупністю соціальних спільнот.

Перетворення соціальних одиниць і структур

Елементами суспільного устрою є різні одиниці. У державах Стародавнього Сходу основою організації була сільська громада. Для давньоруської держави – це були класи. У феодальному суспільстві – селяни і феодали, поступово з ростом міст став з’являтися клас купців. В ході індустріалізації з’являються робочі. Їх стає трохи менше, ніж селян. Для індустріального держави стало характерно народження нового класу – потомствені робочі, а не ті, які перейшли з селян. Структуру радянського суспільства можна представити наступними соціальними групами:

 • управлінці (вищий клас);
 • бюрократи;
 • нова інтелігенція технічного характеру;
 • робочі (без засобів виробництва – сукупні);
 • міський пролетаріат;
 • селяни (радгоспи і колгоспи);
 • в’язні.

Цікаво, що для сучасного російського суспільства вчені пропонують вибирати серед декількох підходів. В Україні верхнім елементом є еліта. За одним класифікацій це загальноукраїнська, за іншими – адміністративна або перевищуюча.

Людина в соціальній структурі

Основним компонентом будь-якої одиниці людського суспільства буде людина. Місце людини в соціальній структурі суспільства складне. Різноманіття його ролі в тому, що один індивід може бути членом різних структурних одиниць. Крім цього економічне життя може змінювати положення людини, переводити його з однієї позиції в іншу. Таке поняття суспільствознавство пропонує називати мобільністю. Типи мобільності:

 • горизонтальна;
 • вертикальна.

Характеристика першої: перехід всередині групи. Людина змінює релігійні переконання, сім’ю, підприємства трудової діяльності. Переміщення не передбачають зміни положення в суспільстві. Статуси і ролі залишаються колишніми.

Вертикальні переходи коротко можна уявити, як рух вгору – підвищення свого статусу, вниз – зниження рівня свого становища в суспільстві, втрата.

Соціальні класи

Філософія вчених давнини ділила держава на три класи, шари:

 • вищий шар;
 • середній клас;
 • нижчий рівень.

Соціально класова система включає в себе не просто поділ на шари, але і пояснює регулювання відносин між ними. Соціальний клас відображає нерівність між групами. Суспільство, про який мріяли люди, де немає нерівності, залишилося утопією. Це комунізм. У ньому не мали значення доходи, економіка дозволяла всім і кожному мати те, що хочеться.

Історія пропонувала різні форми поділу на класи. З’являється поняття – стратифікація.

Перша система – рабство. Раби існують з появи людства до теперішнього часу. Вид, при якому створюється група людей, позбавлена ​​будь-яких прав.

Касти. Тут у груп немає можливості вирватися з ієрархії і побудувати кар’єру. Відсутня мобільність.

Стани. Розподіл максимально строго розділяє людей на групи. Станова структура не дозволяє змішувати шари, закриває перехід з однієї групи в іншу. Все залежить від народження людини, статусу сім’ї.

Типи груп пояснюють відносини між людьми, можливість зміни приналежність до певного класу.

Навчальний матеріал

У 8 класі в курсі суспільствознавства коротко пояснюються основні поняття соціальної структури. План навчального матеріалу, який допомагає зрозуміти суть історичної проблеми:

 • що таке суспільство і як будується його структура;
 • сфери суспільної діяльності;
 • ознаки соціальних груп;
 • ієрархія верств;
 • причини розшарування суспільства і появи нерівності;
 • мобільність груп.

Соціальні об’єднання людей можуть бути різними. Класифікації пропонують розподіляти їх на види:

 • за кількістю осіб;
 • по функціоналу;
 • по відносинам.

Найпростіший розподіл – кількісне. Мала страта (група) – об’єднує до 7 осіб. Великі не мають меж. За функціоналом ділять на первинні: немає чіткого поділу за зобов’язаннями, і вторинні: у кожного своя задача. Первинні – ближче до рівноправності. Вторинні – сходи посад. Відносини ділять на формальні об’єднання, де розділяються функції і завдання, неформальні – за інтересами.

Шкільний курс дає основи суспільствознавчих знань, що дозволяють в подальшому розбиратися в рівні свого соціального статусу, як впливають шари на окремої людини.

Посилання на основну публікацію