1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Соціальна структура і соціальна нерівність

Соціальна структура і соціальна нерівність

Суспільство, як ви вже знаєте, – це не просто сукупність окремих людей. Вихідним елементом (клітинкою) соціальної структури суспільства виступає первинний колектив (згадайте, що таке первинний колектив).

До основних типів соціальних груп відносяться класи, касти, стани. На уроках історії ви вже дізналися багато про зародження цих груп, їх розвитку в певні історичні епохи в різних країнах і цивілізаціях. Нагадаємо, що кастовий лад склався в Стародавній Індії. Його особливість полягала в тому, що людина з народження до смерті був членом однієї касти. При цьому самі касти шикувалися в ієрархічному порядку. Для касти недоторканних доступ до суспільних благ був різко обмежений. Становий лад склався в середньовічній Європі. Становому поділу, так само як і кастовому, притаманні різкі майнові та соціальні відмінності між окремими групами. Однак якщо касти складалися на основі релігійних правил, то станові привілеї, права та обов’язки формувалися передусім політичним шляхом і закріплювалися в законах. Формування суспільних класів в їх сучасному розумінні пов’язують зі становленням індустріального суспільства. Витоки класових відмінностей і нерівності багато дослідників бачать в економічній сфері життя суспільства.

Кожна людина належить до якоїсь із соціальних груп чи займає якесь проміжне (перехідне) становище: відірвавшись від звичного соціального середовища, він ще не повністю включився у нову групу, в його способі життя поєднуються риси старого і нового соціального стану.

Соціальні групи займають різне становище в суспільстві, мають нерівний доступ до таких соціальних благ, як гроші, влада, престиж. У цьому і полягає соціальна нерівність. Особливо виразно проявляються відмінності в майновому положенні. Очевидно, що, наприклад, селяни, робітники, службовці, власники фірм і компаній мають неоднакові можливості для отримання доходів та придбання товарів. При цьому багатство означає більше, ніж заробітна плата; багаті нерідко взагалі не працюють, отримуючи великі прибутки за рахунок власності (нерухомості, цінних паперів і т. п.). Окремі соціальні групи мають також різні можливості впливати на прийняті державою політичні рішення.

Висунуто багато пояснень причин соціальної нерівності. Існує теорія, згідно якої вищий клас утворюють найбільш вмілі й талановиті люди, що виконують важливі види громадської діяльності. Таким чином, соціальна нерівність розглядається як природна риса суспільного розвитку, в ході якого на найвищі щаблі висуваються найбільш здібні.

Однак факти реального життя нерідко спростовують цю тезу. Тому не дивно, що ця теорія піддається критиці і висуваються інші пояснення причин соціальної нерівності. Так, відповідно до теорії конфлікту, в суспільстві виділяється група людей, що володіють засобами виробництва (фабриками, сировиною і т. Д.). Завдяки економічної влади цей клас вирішує долю тих, хто на нього працює. Інакше кажучи, економічно панівний клас експлуатує трудящий клас, що неминуче породжує боротьбу між ними. Таким чином, згідно з цими поглядами, головним елементом соціальної структури виступають суспільні класи, які відрізняються один від одного ставленням до власності на засоби виробництва.

Водночас інші дослідники вважають, що для виділення соціальних груп слід враховувати безліч критеріїв. Серед них – професія, дохід, освіта, спосіб життя.

Визначте своє ставлення до представлених тут позиціям, враховуючи відомі вам історичні факти.

ПОДІЛИТИСЯ: