Соціальна стратифікація — реферат

Людське суспільство нерівномірно: в ньому є різні групи, шари, або по-іншому – страти. Такий поділ людей називається соціальною стратифікацією суспільства. Спробуємо коротко вивчити це поняття.

Визначення

По суті, соціальна стратифікація має схоже значення з соціальним розшаруванням суспільства. Обидва ці поняття позначають диференціацію, поділ людей на різні групи. Наприклад, на багатих і бідних.

Розшарування несе в собі значення освіти в суспільстві верств, груп. Різниця полягає лише в тому, що поняття стратифікації закріплено в науці, а термін «соціальне розшарування» більше вживається в повсякденній мові.

Походження терміна

Слово «стратифікація» спочатку вживалося геологами. Воно означало шари різних порід: родючий шар, глина, пісок і так далі. Потім це поняття було перенесено в соціологічну науку. Так з’явилося поняття горизонтальної соціальної стратифікації, і тепер ми представляємо людське суспільство, на зразок будови Землі, у вигляді шарів.

Поділ на страти відбувається за такими критеріями: дохід, влада, престиж, рівень освіти. Тобто суспільство ділиться на групи за такими ознаками: за рівнем доходу, по можливості управляти іншими людьми, за рівнем освіти і за престижністю.

Класи

Великі, що включають багато представників страти називають класами, які поділяються на шари. Наприклад, клас багатих ділиться на верхній і нижній (Залежно від доходів – дуже великі і трохи менше).

Дохід

Під доходом розуміють ту кількість коштів, яке отримує людина за певний час. Як правило, гроші витрачаються на задоволення потреб людини, його сім’ї. У тому випадку, якщо дохід зростає, і гроші не встигають витрачатися, відбувається накопичення, яке в результаті веде до багатства.

Освіта

Цей критерій вимірюється кількістю років, які людина витратила на навчання. Наприклад, якщо для вченого – це 20 років, то для робочого всього 9.

Влада

Отримуючи владні повноваження, людина відкриває для себе можливість нав’язувати свою волю, рішення. Причому влада може поширюватися на різну кількість людей. Наведемо приклади, які характерні для сучасного російського суспільства. Укази президента України обов’язкові для всіх жителів нашої країни, а розпорядження директора приватної фірми «Комп’ютер-Доктор» – тільки для його підлеглих.

Престиж

Під цим поняттям мається на увазі повагу до статусу людини, його положення. Наприклад, в російському суспільстві престижними професіями вважаються банкір, юрист, лікар, але не користуються повагою двірник, водій, сантехнік.

Історія появи соціальної стратифікації

Теорія соціальної стратифікації пройшла в своєму розвитку великий шлях, так як це явище має досить тривалу історію:

  • У первісному суспільстві практично не було стратифікації, так як в нерівність ще не набуло яскраво виражених форм;
  • З ускладненням суспільства почали виникати касти, стану, а потім класи;
  • У Європі в 17-19 століттях на зміну феодально-станового суспільства прийшли класи. Довгий час існувала станова ієрархія: духовенство, дворянство, селянство. Але суспільство не стоїть на місці. Розвивалася промисловість, з’являлися нові професії, представники яких вже не вписувалися в колишні стану. Робочих, підприємців не влаштовував такий стан, що призвело до повстань і навіть революцій (Наприклад, в Англії і Франції). В результаті цих подій з’явилися класи.

У постіндустріальний і сучасний нам період поняття соціальної стратифікації не втратило своєї значущості, так як структура суспільства продовжує ускладнюватися.

Способи вирішення проблеми

Особливості соціальної стратифікації в сучасній України, гострота цієї проблеми викликає суперечки про походження і способи її вирішення:

  • Хтось вважає, що соціальна нерівність неминуче, воно існує в будь-якому суспільстві: є особливо важливі функції, які виконують найталановитіші люди. Їм надаються рідкісні цінні блага;
  • Інші вважають, що розшарування в суспільстві несправедливо, так як деякі люди привласнюють собі більше благ на шкоду іншим. А значить, воно повинно бути знищено.

Особливість соціальної стратифікації

Однією з ознак і особливостей соціальної стратифікації полягає в тому, що людина може змінювати свої ролі, переміщатися. Таке явище називають соціальною мобільністю. Вона має два різновиди:

  • Горизонтальна: зміна положення в одній і тій же стратегії (Наприклад, директор нафтової компанії став директором крупного банку)
  • Вертикальна: рух по соціальних сходах, причому як вгору, так і вниз (Наприклад, учитель історії став директором школи – сходження, або вчитель втратив роботу і став безробітним – зниження статусу.
Посилання на основну публікацію